[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Vi tvingas till nedläggningar"
Av Per Carlsson - Svenska Dagbladet 22 september 2000

På det internationella planet ägnas betydelsen av självständiga domstolar stor uppmärksamhet i olika sammanhang, FN gör t ex på många håll i världen stora ansträngningar för att stärka domstolarnas självständighet och domarkårens oberoende. Arbetet bygger på erfarenheten att självständiga domstolar är en förutsättning för ett väl organiserat och humant samhälle.

Självständighet väger lätt
I Sverige har vi också värnat om domstolarnas självständighet och domarkårens oberoende. Mer genomgripande förändringar av domstolarnas verksamhet har därför gjorts först efter noggranna överväganden.
- Men de förändringar som nu görs präglas av ett helt annat förhållningssätt. Betydelsen av domstolarnas självständighet väger lätt och en fortsatt god funktion tas för given. Något som för övrigt tydligt framgår av Stefan Strömbergs replik (7/9) på Torkel Gregows artikel (4/9).
- Det borde vara en självklarhet att en så viktig fråga som hur domstolsväsendet skall vara organiserat bestäms med utgångspunkt i ett långsiktigt perspektiv. Det borde också vara en självklarhet att en sådan fråga avgörs i ett sammanhang för hela landet på grundval av en övergripande och noggrann utredning. En sådan utredning kräver stora ansträngningar, men i en rättsstat får man inte dra sig för den anspänning som fordras.

Freivalds vill banta
Domstolsverkets arbete bedrivs emellertid endast med utgångspunkt i justitieministerns vilja att till varje pris och så snabbt som möjligt minska antalet tingsrätter. Och de utredningar som ligger till grund för förändringarna uppfyller inte i något avseende de krav som måste ställas på ett sådant underlag. Inte heller är det, som Stefan
- Strömberg påstår, den enskilda domstolen som (frivilligt) drar slutsatserna och beslutar vilka förändringar som skall ske. Sanning är i stället, som Torkel Gregow skriver, att verksamheten äger rum mot bakgrund av tilldelningen av medel. Och hela sanningen är att verksamheten också bedrivs mot bakgrund av hotet om nedläggning av enskilda tingsrätter.

Ingen frivillighet
Alla domare inser att förutsättningarna för domstolarnas organisation och domarnas arbete hela tiden förändras. Och det finns nog ingen som motsätter sig väl underbyggda förslag till förändringar av domstolsväsendet. Men det är en domares skyldighet att reagera när justitieministern och Domstolsverket i sken av frivillighet tvingar fram förändringar i domstolsväsendet.

Per Carlsson
Rådman Sala tingsrätt

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida