[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Öppet brev till Göran Persson
Av Lars Cornell - 1 oktober  2000 - JönköpingsPosten

 

Öppet brev

 

Statsminister Göran Persson

 

JURIDISK UTVECKLING

 

Yrkande
När du snart skall tillsätta en ny justitieminister är det inte i första hand en duktig jurist som behövs, den kompetensen finns redan i övermått.

Rättsväsendet behöver en kraftfull kulturomvandlare som Jan Carlsson SAS, Percy Barnevik ABB och Sören Gyll Volvo och jurister har vanligtvis ej utbildning och yrkeserfarenhet av den arten. Jag yrkar att i första hand en person med den sortens kompetens söks.

Skäl för yrkandet
Om någon för två år sedan sagt till mig att vi har ett ruttet rättsväsende som är ineffektivt, hade jag ansett honom vilsen.

Men många har erfarit att i vart fall civilrätten är ineffektiv med ibland usel kvalitet, saknar korruptionsupptäckande verksamhet, saknar kostnadsmedvetande och har ett omvänt belöningssystem. Kollegial korruption bekämpas ej och rättsoffren är alltför många. Det går ofta inte att se att civilrätten uppfattar sig som folkets tjänare.

Jurister befinner sig i en brytningstid mellan en äldre auktoritär rättskultur och ett modernt samhälle med självständigt tänkande människor. För tio år sedan fick sjukvården mer anslag ju längre patienterna fick vänta på operation. Det omvända belöningssystemet i rättsväsendet fungerar på samma sätt.

Äldre: Om vi inte får mer anslag blir kvaliteten sämre och liggtiderna längre.
Nytt: För att sänka kostnaderna måste vi höja kvaliteten och korta liggtiderna.

Högsta domstolen är normgivande för underrätters kvalitet och effektivitet och kan tillrättavisa dem. Men varken HD eller någon annan fullgör den uppgiften.

Ärendet som skall behandlas i domstol tar kanske ett par timmars arbete. Det blir inte mindre arbete för att liggtiden är lång, och inte heller blir kvaliteten bättre. Men under liggtiden finns det rättsoffer som lider och ärendet kostar pengar för samhälle, företagare och enskilda. Det är oförenligt med demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Makt utan ansvar korrumperar. Domstolar har makt, ingen övervakar på ett effektivt sätt deras verksamhet. Att arrogant tiga ihjäl rättsoffer och blunda för rättsväsendets brister stämmer ej med nutida rättsuppfattning.

Därför behövs en kulturomvandling och till det en justitieminister med kompetens för just den uppgiften.

Lycka till.

Lars Cornell

Fiskartorpsholmen
59493 Lofta, 0493-67074
http://www.tjust.com/y/index.htm

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida