[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Amerikanisera inte de svenska domstolarna!
Av Göran Tunhammar och Per Olofsson - Dagens Industri - 21 december 2000

Om justitiedepartementet får sin vilja igenom, kommer det i Sverige snart att bli möjligt för till exempel en advokat, att gå till domstol och starta en process till förmån för grupper av enskilda personer - utan att ha fått deras uppdrag att göra så.
   Grupprättegångar av det här slaget innebär ett brott mot svensk och europeisk rättstradition, och skulle få allvarliga återverkningar på företagsklimatet.
   Redan 1994 utreddes frågan. Kritiken från näringslivets organisationer och från företrädare för domstolsväsendet var stark.
   Kritiken är med största säkerhet lika stark när departementet i morgon ordnar en hearing om sitt utkast till lagrådsremiss om grupprättegångar.
   Begreppen grupptalan och grupprättegångar hämtar sin inspiration från det amerikanska rättssystemets möjligheter till "class action".
   Vinnare i det systemet är advokater med provision på skadestånden och möjligen också de som producerar de ymnigt förekommande domstolssåporna. Förlorare är både enskilda - som kan bindas av domar som de inte ens känt till - och företag.
   I Europa är det bara England - med en annan rättsordning - som har systemet med grupprättegångar. Det är fel att Sverige ska gå före i en utveckling mot ett system som Europa i övrigt säger nej till, och som det amerikanska näringslivet, och många andra i USA, reagerar starkt inför.
   Skulle Sverige införa grupptalan och grupprättegångar. innebär det att balansen mellan EU-ländernas domstolsystemet rubbas.

Företag som har sin verksamhet i Sverige, eller exporterar produkter till den svenska marknaden, skulle bli exponerade för processer i betydligt högre utsträckning än vad som kommer att gälla för utländska konkurrenter.

Det svenska företagsklimatet skulle tveklöst försämras.
   Det har inte heller visats att del finns behov av ett institut som grupprättegång. Företagen är oerhört beroende av bra relationer med sina kunder. De behandlar kunderna väl och gör upp i godo i stället för att riskera dåligt rykte.
   Övriga Europa och världen ser avigsidorna med grupprättegång. Varför ska vi i Sverige välja ett system som förkastats av de flesta i omvärlden?
   Om det finns brister i rättegångsförfarandet låt oss då bygga vidare på en svensk och europeisk rättstradition i stället för att införa en avart av amerikansk rätt.
   Justitieministern bör därför avbryta ett arbete som kan få mycket destruktiva följder.

Göran Tunhammar
VD i Svenska Arbetsgivareföreningen
Per Olofsson
VD i Industriförbundet

Copyright


Brf kommentar:
Grupprättegångar skulle var lösningen för alla drabbade bankkunder, som kunde gå samman i en samlad rättegång och kräva skadestånd från bankerna.

 

Brf redaktionen

 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida