[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Varannan domare extraknäcker
Av Elisabeth Sjödén - Sun Förnuft - nr 1 2001

Sveriges domare extraknäcker för mycket. Det konstaterade bisyssleutredningen i sitt betänkande förra året. Att extraknäcka så mycket att det hindrar arbetet är förbjudet, men det förekommer. Det säger Peder Törnvall, som ledde bisyssleutredningen.

Det går dock inte att belägga statistiskt, i så fall skulle man ingripa och komma tillrätta med de långa handläggningstiderna, som ju är otillständiga och oförenliga med rättssäkerheten. Om extraknäcken vore orsaken skulle det vara katastrofalt, säger Peder Törnvall.

Han påpekar att tillåtna extraknäck ska göras på fritiden - det är hela grejen - och därmed ska de inte påverka arbetet. Att ha så mycket extraknäck att det hindrar arbetet är förbjudet.

Utredningen visade att mer än varannan ordinarie domare har någon form av bisyssla. Vanliga sådana är skiljemannauppdrag och styrelseuppdrag i vinstdrivande företag. Och det är uppgifter som bara i undantagsfall kan anses förenliga med förbudet mot så kallade förtroendeskadliga sysslor. Därför föreslog Peder Törnvall att reglerna skulle skärpas så att arbetsgivarna får ökade möjligheter att ingripa om någon har bisysslor som skadar arbetet.

Något förvånande konstaterade han i utredningen att problemen med extraknäcken beror på att domarna har för dålig kunskap om vilka bestämmelser som gäller.

- Myndigheten har skyldighet att informera om vad som gäller för bisysslor vid anställningen. Det kan fungera bättre än det gör i dag, säger han.

Elisabeth Sjödén
chefjurist

Sunt Förnuft
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida