[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ta jävsfrågorna på allvar
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet - 16 februari 2001

Replik/Trustorrättegången

Svenska domare tar inte jävsfrågorna på allvar. I många ärenden som jag tagit del av och skrivit om i både dags- och fackpress, föreligger uppenbara jävssituationer, utan att domstolarna bryr sig om att rätta till förhållandet efteråt, även om rättegångsfelen blir anmälda. När ärendena sedan överklagas till Justitiekanslern (JK) eller hovrätten blir det heller inte några rättelser.
   Advokaten Leif Siberskys frågeställning redan i inledningen av Trustormålet, där han från början vill ha ordentlig klarhet om eventuella jävsforhållanden inför domarna och nämndemännen som skall döma i samband med att rättegången i målet, var således helt korrekt.
   Under alla förhållanden måste det vara bättre för alla parter att ordentligt försäkra sig om rättens opartiskhet innan målet börjar, än att komma efteråt och klaga.
   Att domarna själva skulle anmäla sin egen jävssituation, som rådmannen Hans Cederberg vid Södra Roslags tingsrätt föreslår på Brännpunkt 9/2 är inte ett trovärdigt uttalande, när man ser hur hårt belastade våra domare är i dag.
   Genom att från början muntligen försäkra sig om såväl domarnas som nämndemännens opartiskhet i målet och om deras förhållande till de svarande, fick Leif Silbersky fram ordentliga uppgifter, som visade att ingen var jävig i målet.
   Vid varje rättegång, är den viktigaste frågan att målet inte handläggs i strid med 6 artikeln i § i Europakonventionen som stipulerar att envar skall, vara berättigad till opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.
   I dag har vi hundratals fall där domarna vare sig prövar grunderna ordentligt i målen, negligerar bevisvärderingen och genom sin jävssituation inte följer Europakonventionens bestämmelser.
   I ett pågående mål i Södra Roslags tingsrätt dar Hans Cederberg är domare har jag fått in en anmälan om ett uppenbart fall av jäv. Det gäller en företagare i Åkersberga som fått sina krediter uppsagda, trots att han alltid skött sina åtaganden.
   I detta mål som nu har pågått i mer än 10 år är Hans Cederberg fortfarande domare. Hans Cederberg bröt mot jävsbestämmelserna redan vid den första förhandlingen, då han hade kontakt med den ena parten.
   Att han i detta mål, dessutom dömt två gånger i samma tvist, strider mot alla jävsregler. Det ar således inte bara släktskap, svågerskap med mera som Cederberg anför som skapar jävssituationer. Även andra fall av uppenbara jäv måste självfallet beivras! Vi måste till varje pris undvika att rättsröta tillåts breda ut sig inom domarkåren!
   Den slutsats som Hans Cederberg drar att domstolen inte är skyldig att besvara advokatens frågor om jäv är helt felaktig. Självfallet måste domstolen omgående besvara denna viktiga fråga innan rättegången börjar.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Synpunkt Svenska  Dagbladet Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida