[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Domare talar hellre om sina löner än vad de skall uträtta
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet - 11  februari 2001

Debattinlägg ( kl 09:11 2001-03-11 ) på nätinlagan med anledning av Olle Eksteds inlägg under SvD Brännpunkt den 11 mars 2001

I flera års tid har domare klagat på såväl Domstolsverket som Justitie- departementet, att de har för mycket att göra och tjänar för lite. I stället borde de fokusera frågeställningen på vad de har att uträtta, och varför de ägnar så liten tid åt den dömande verksamheten och så stor del av sina arbetstid åt "lönande extraknäck".

För närvarande följer svenska domare vare sig EG-rätten eller Europa- konventionen i tvistemål, trots att såväl EG-rätten som Europakonventionen numera ingår i den svenska lagstiftningen.

Domare i alla rättsinstanser, ägnar numera större delen av sin arbetstid åt berikande uppdrag utanför domstolarna, i stället för att ägna sin tid åt att följa den lagstiftning som numera gäller i Sverige.

Orsaken till att domstolarna inte längre klarar sina uppgifter beror således på att de inte följer med i lagstiftningsarbetet som de borde.

Av de ärenden som går vidare till EG-domstolen i Luxemburg och där svenskar är inblandade, har Sverige hittills fått fel i 60% av fallen, vilket tydligt visar att svenska domare grovt missköter sina arbetsuppgifter.

Antalet ärenden till Europadomstolen ökar lavinartat. För närvarande prövas ett ärende om skattetillägg, som berör 100.000 svenskar per år,
där svenska staten tillåter sig att utdela straff utan vare sig rannsakan eller dom.

I stället för att avsätta Stefan Strömberg, som hovrättslagmannen Olle Ekstedt föreslår är det bättre att avsätta de domare som grovt missköter sina arbetsuppgifter.

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida