[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Unik möjlighet att stärka svagas rätt
Av Thomas Bodström - Svenska Dagbladet - 17  mars 2001

Per Henrik Lindblom argumenterar på Brännpunkt den 9 mars för införandet av grupprättegång. Även jag är positivt inställd till att införa grupprättegång. Vårt nuvarande regelverk för domstolsprocesser har stora brister när det gäller möjligheten för vanliga människor att göra små anspråk gällande.
   När en konsument upplever att hon blivit lurad på femhundra kronor av en oseriös företagare har hon i praktiken ytterst små möjligheter att processa om saken i domstol.
   Grupprättegång innebär en unik möjlighet att stärka enskilda medborgares möjligheter att komma till sin rätt och att se till att de regler vi har till skydd för konsumenterna och för miljön får ett genomslag i praktiken. Rättigheter på papper kan genom förslaget om grupprättegång bli rättigheter i verkligheten. Samtidigt skulle en lag om grupprättegång främja en konkurrens på lika villkor mellan företagare.
   I Svenska Dagbladet har man på ledarplats kunnat läsa att regeringens planerade förslag om grupprättegång att "regeringen backar" och att förslaget "stoppats av Justitiedepartementet". Det är felaktigt-
   Sant är att regeringen inte som planerat kommer att kunna lägga ett förslag som kan behandlas av riksdagen under våren. När stora processrättsliga reformer ska genomföras är det viktigt att förslagen utformas på ett sätt som uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet. Jag är därför angelägen om att en lag om grupprättegång innehåller bestämmelser som ger ett ordentligt skydd åt de gruppmedlemmar som inte är aktiva i processen.
   I en grupprättegång ska kallelse skickas ut till alla de gruppmedlemmar som omfattas av talan. I det tidigare förslaget skulle man skriftligen meddela om man inte ville vara med. Det finns fördelar med ett sådant system. Problemet är att del finns risk att personer som egentligen inte vill vara med i en grupprättegång ändå kommer att vara det, enbart av det skälet att man inte aktivt meddelat rätten sitt utträde. Vi vill nu utreda om det är bättre att vända på det. det vill säga att de som vill vara med skriftligt ska meddela det.
   Vi ska därför i Justitiedepartementet arbeta vidare med dessa frågor i syfte att presentera ett förslag som ger människor bättre tillgång till rättvisa samtidigt som högt ställda krav på rättssäkerhet uppfylls. Det är denna ambition, inte kritik från näringslivet, som gör att vi skjuter fram förslaget.
   Min avsikt är alltså fortfarande att lägga fram ett förslag om grupprättegång. Jag bedömer att det kan ske i vart fall före årsskiftet.

Thomas Bodström
Justitieminister

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida