[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Marknadsför domaryrket
Av Johan Mannergren - Svenska Dagbladet - 18  februari 2001

Olle Ekstedt i Skånska hovrätten vill göra sig av med generaldirektören i Domstolsverket Stefan Strömberg. Men vad vill Olle Ekstedt ha i stället? I hans artikel finns inga förslag utan bara klagan - bland annat över dåliga löner. Tänk hur det kan bli - nyss fick Stefan Strömberg kritik för att han höjde chefsdomarlönerna!
   Vi som tjänstgör i mindre tingsrätter delar naturligtvis inte Stefan Strömbergs uppfattning om hur många domstolar vi skall ha. Att lägga ner mindre tingsrätter löser inga problem. Och visst behöver vi mer resurser - många domstolar har under senare år tvingats minska antalet anställda med en tredjedel.
   Men om man ser bort från den organisatoriska frågan och den magra resurstilldelningen måste ända sägas att Domstolsverket på senare år har vidtagit en hel del åtgärder som syftar till att effektivisera arbetet i domstolarna. I något fall har sådana åtgärder mött kritik, men på det hela taget verkar förslagen ha mottagits ganska väl.
   Är det måhända så att Olle Ekstedt bara är rädd för inblandning i domstolens verksamhet? Förra året ledde just Olle Ekstedts negativa kritik i detta avseende till att domarnas straffrättsgrupp upphörde med sin verksamhet. Gruppens uppgift var att sprida kunskap om domstolspraxis på straffrättens område - något som borde välkomnas av varje självständig domare som vill öka sitt kunnande. Men detta passade inte Olle Ekstedt. Bara för att Domstolsverket administrerade gruppens verksamhet ansåg några domare med Olle Ekstedt i spetsen att gruppen skulle bort.
   De låtsades förstås inte om att nästan all domarutbildning inklusive praxisdiskussioner i Sverige under de senaste 25 åren har administrerats och betalats av Domstolsverket. Finns det någon annan yrkesgrupp än domare, som är rädd för att ta emot information om den egna verksamheten?
   Olle Ekstedt skriver också att domstolarna i dag har svårt att rekrytera personal. Javisst, är det så, men inte beror det på Domstolsverket. Snarare är det väl Justitiedepartementet och domstolarna själva som inte tillräckligt har marknadsfört domaryrket.
   Det är förresten inte så enkelt att konkurrera med vissa privata arbetsgivare som erbjuder unga domstolsjurister dubbel lön. Vill man öka domstolarnas attraktivitet måste vi nog skjuta in oss på detta - att ge de unga juristerna bättre arbetsförhållanden med kvalificerade arbetsuppgifter och tydliga framtidsutsikter.

Johan Mannergren
Lagman i Ljungby tingsrätt

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida