[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rättssäkerhet viktigare än stordrift
Av Ledaren - Svenska Dagbladet - 1 april 2001

SvD:s ledare (6/3) om domarbristen och Domstolsverkets (DV) kritiserade tilltag att av prestigeskäl ge de högst uppsatta domarna 5 000 kronor mer i månadslön har initierat en bred och livlig debatt på SvD Brännpunkt. Några inlägg har andats belåtenhet över vad som pågår inom domstolsväsendet, andra har uttryckt oro för att DV har kommit att utvecklas till en politisk stabsmyndighet som allt mer lägger sig i domstolarnas traditionellt självständiga verksamhet. Hovrättslagman Olle Ekstedt har t o m krävt generaldirektörens avgång.

SvD har inga ambitioner att spela rollen som domarnas överdomare. Däremot kan vi konstatera att det även i riksdagen, dit regeringen i veckan lämnade en skrivelse om den fortsatta omstöpningen av domstolsväsendet, nu finns tendenser till mobilisering mot vad som håller på att hända i Domstolssverige.
   På uppdrag av regeringen lägger DV sedan några år samman små tingsrätter med större, en omskrivning som betyder att de små tingsrätterna ska läggas ner. Nerläggningarna motiveras officiellt med att effektiviteten och kvaliteten i dömandet ska förbättras, trots att det i många fall är just de större tingsrätterna som har problem med långsam målhantering och stora ärendebalanser. Avsikten sägs numera inte alls vara att spara pengar på domstolarna. Tro det den som vill.

Sveriges riksdag försökte för ett år sedan skaka av sig ansvaret genom att utfärda ett carte blanche åt regeringen. Arbetet med att centralisera dömandet har därefter gått som smort. Regeringen tycks ha blivit rent fartblind och verkar i dag ha siktet inställt på en tingsrätt per län. En i Närke, en i Värmland, och så vidare. Därav den senaste tidens oroliga interpellationer och skriftliga frågor från riksdagsledamöter om regeringens planer för återstående tingsrätter.
   Att offentligt anställda inom t ex skolan, polisen och barnomsorgen lämnar sina tjänster för privata arbetsgivare är en trend som går igen även i domstolarna. Unga begåvade jurister attraheras inte längre i samma utsträckning som tidigare av domarkarriären. Detta är allvarligt av flera skäl.
   Brist på kompetenta domare är ett hot mot rättssäkerheten och underminerar på sikt respekten för rättsordningen. Dessutom blir kvaliteten i nya lagar och förordningar lidande, eftersom det är jurister i domarkarriären som svarar för lagstiftningsarbetet i regeringskansliet. Och fler lagstiftningsfadäser av den typ som nära nog satte stopp för den uppmärksammade s k hedersmordsrättegången vill vi inte ha.

Hur kan då domarbanan åter göras mer attraktiv? Först måste DV se över sin lönepolicy så att inte bara en liten elit av domarkåren får del av utrymmet för löneökningar. Sedan måste klarhet skapas om domstolsväsendets struktur i framtiden. I ett decennium har olika modeller för organisationen av domstolarna prövats, ändrats och diskuterats av politikerna, vilket har lett till en berättigad misstro mot statsmakternas avsikter, och en oro för framtidsutsikterna hos unga jurister med domarambitioner. Vilken ung domarutbildad familjeförsörjare vill t ex söka en domartjänst i Eslöv, Arvika eller Piteå när verksamheten där hela tiden riskerar att läggas ner?
   Viktigast för att återupprätta domaryrkets status är kanske trots allt att domstolarnas självständighet respekteras. Då räcker det inte att byta ut DV:s generaldirektör och sätta tydligare gränser för verkets kontroll och styrning av domstolarnas verksamhet.
   Vad som ytterligare krävs är en mer djupgående insikt hos regering och riksdag om domstolarnas unika funktion i ett rättssamhälle, där domstolarna ska vara en självständig motkraft till de övriga statsorganen och utgöra medborgarnas yttersta värn. Därför ska domstolarna inte heller buntas ihop med polis och andra rättsvårdande organ.
   Ett första steg i rätt riktning vore att i riksdagen låta konstitutionsutskottet ta över beredningsansvaret för organisations- och anslagsfrågor som rör domstolarna. Ett andra steg är att göra domstolarna till en viktig valfråga.
Det är rättssäkerheten värd.

Ledaren
ledaren@svd.se

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida