[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bodström utarmar rättskulturen
Av Rolf Åbjörnsson - Svenska Dagbladet - 3 april 2001

I samband med budgetbehandlingar har riksdagen ställts inför regeringens beslut att lägga ner olika tingsrätter. Justitieministern skriver på Brännpunkt den 28 mars ett försvar för den process, som inletts kring omstruktureringen av domstolsväsendet.

Sannolikt är målsättningen en tingsrätt i varje län. Detta var målsättningen då domstolskommittén arbetade med denna fråga för några år sedan, men detta gick inte att politiskt förankra varför kommitténs arbete kollapsade. Härefter har regeringen med domstolsverket som verktyg opererat efter devisen "söndra och härska". Successivt läggs tingsrätter ner och någon samlad politisk opposition har inte varit möjlig att uppbringa då frågan avgörs genom regeringsbeslut domstol för domstol.
  Tidigare var skälen för nedläggningarna ekonomiska, men efter domstolskommitténs kollaps har kvalitetsmässiga skäl åberopats. Ingen har emellertid kunnat visa att de mindre domstolarnas verksamhet håller sämre kvalitet än de större. Fortfarande kan man alltså misstänka att de egentliga skälen för nedläggningarna är ekonomiska.

En centralistisk vind har blåst genom svenskt rättsväsende de senaste åren. Modellen har varit central administration med lokal verksamhet. Denna ideologi har drabbat kronofogdemyndigheterna, åklagarna och polisen. Ingenstans har modellen lyckats.
   En övergripande målsättning borde vara ett livaktigt, kompetent och lokalt förankrat rättsliv. Om någonsin regionala aspekter har bäring gäller detta rättsväsendets utbredning över hela landet. Om enskilda tingsrätter är för små bör detta kunna lösas genom ändrad domkretsindelning, ändrad fördelning av mål mellan förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar eller helt enkelt genom att de allmänna domstolarna slås ihop med förvaltningsdomstolarna.

Någon verklig vilja att lösa de mindre domstolarnas problem har regeringen inte visat. Idén med sammanslagning av flera domstolar till en domkrets med kansliorter på flera ställen är egentligen bara ett sätt att överbrygga en nedläggning på längre sikt. Domstolsverket har oftast rekommenderat nedläggning. I dagarna har domstolsverkets utredningsman i Värmlands och Örebro län föreslagit nedläggning av tingsrätterna i Karlskoga, Lindesberg, Arvika, Sunne och Kristinehamn.
   Det är hög tid att protestera motden utarmning av rättskulturen som nu går som en präriebrand över landet.

Rolf Åbjörnsson ( Kd )
1:e vice ordförande riksdagens lagutskott

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida