[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Låt oss slippa politisk pajkastning
Av Stefan Strömberg - Svenska Dagbladet - 3 april 2001

På Brännpunkt (tisdag 3/4) tar Olle Ekstedt ny sats mot Domstolsverket (DV). Läsaren leds ut i en vild svängom fylld av råa personangrepp på mig och en soppa av osakligheter och överdrifter.
   Regering och riksdag har tagit initiativet till en modernisering av domstolsväsendet. Utgångspunkten är därvid bland annat de berättigade krav som medborgarna har på ett väl fungerande domstolsväsende. Regeringens syn på frågan framgår bl a av justitieminister Thomas Bodströms på Brännpunkt för en vecka sedan.
   Merparten av den verksamhet som DV bedriver sker med aktiv medverkan av anställda inom domstolsväsendet - domare och andra. En del uppgifter utförs med fördel självständigt av personal från domstolarna. DV:s uppgift är då närmast att skapa förutsättningar för det arbetet.
   Ett exempel på det sistnämnda är den processrättsliga arbetsgruppen. Syftet med denna är att kanalisera och bearbeta idéer och uppslag från domare och andra och se till att dessa förvandlas till konkreta förslag som kan presenteras för regeringskansliet. Bakgrunden till arbetsgruppens inrättande var bland annat klagomål från domare som ansåg att förslag som de gett in till justitiedepartementet inte beaktats snabbt nog. Arbetsgruppen arbetar helt självständigt.
   Gruppen - liksom för den delen DV - har samma rätt som varje medborgare att framföra förslag på ändringar i lagstiftningen. Förslagen som sådana kan ju rimligen inte innebära något ingripande i den dömande verksamheten. Skulle de leda till lagstiftningar det väl i så fall ett beslut av riksdagen innebär ett otillbörligt ingripande i domstolarnas dömande verksamhet.
   En av de två "mannar" som Olle Ekstedt säger att vi placerat vid hovrättens bord är en av Ekstedts kolleger från hovrätten. De deltar i en utvärdering av ett projekt vid hovrätten. Syftet med utvärderingen är att resten av domstolsväsendet sprida information om det utvecklingsarbete som bedrivs vid hovrätten.
   Jag tror som hovrättspresidenten Johan Hirschfett att de svenska domarna har förmågan att bedöma var gränsen går för intrång i den dömande verksamheten. Den som har den förmågan är trygg och vågar vara frimodig. Det är bara den osäkre som gömmer sig bakom svepande fraser om självständighet.
   Debatten om vilket domstolsväsende vi skall ha är för viktig för att domineras av Olle Ekstedt. Det får inte heller bli en politisk pajkastning där sakligheten förs åt sidan för kortsiktiga intressen.
   Vi behöver - för att låna ett uttryck från miljöpolitiken - ett långsiktigt hållbart domstolsväsende. Det kräver mod och framsynthet. Jag vet att det finns i domstolsväsendet.

Stefan Strömberg
generaldirektör, Domstolsverket

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida