[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Grupprättegångar stärker den enskildes rätt
Av Se nedan - Svd Öppen debatt - 17 april 2001

Varför Bankföreningens VD Ulla Lundquist, som representerar de svenska storbankerna motsätter sig grupprättegångar i en artikel i Svenska Dagbladet den 9.4. är lätt att förstå. Hon vet att enskilda näringsidkare och privatpersoner som drabbades av bankernas orättfärdiga uppsägningar av krediter under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) hade svårt att försvara sig mot krisbankerna, under den flodvåg av processer som följde i spåren efter den svenska bankkrisen.

Även de personer som fått "falska annuitetslån" och upptäcker att de banklån som de än gång tog innehåller oskäliga avtalsvillkor skulle gynnas genom grupprättegångar. För att inte tala alla den hundratusentals leasingtagare som skrivit på ofördelaktiga leasingavtal med s k "skruvade räntor" som skulle kunna bli hjälpta genom en sådan reform som grupprättegångar innefattar.

I många av dessa fall skulle grupprättegångar underlättat för både småföretagare och privatpersoner att få rätt i sak när dom också har rätt. Att få sin sak prövade i rätten försvåras när man inte har tillräckliga ekonomiska möjligheter att kunna inleda rättsprocesser.

I dag när finansbolagens rådgivareansvar ifrågasätts av allt fler, skulle grupprättegångar underlätta för de kunder som drabbas av bankernas och fondkommissionärernas dåliga rådgivning. Jag förstår därför hur Per - Ola Jansson som är VD i Fondhandlareföreningen tänker när, han i samma artikel protesterar mot att deras kunder skall bättre möjligheter att försvara sig i grupprättegångar.

Att Försäkringsförbundet resonerar på samma sätt som Bankföreningen och Fondhandlareföreningen är förståeligt med tanke på alla de 100-tusentals familjer som drabbats av mögelskador i förgiftade hus och andra vanliga försäkringsskador och som har svårt att få sin sak prövad i rätten. Anders Beskow vill därför inte gärna att de drabbades sak skall prövas ordentligt.

Däremot anser jag det vara cyniskt av representanterna för de stora organisationerna att överhuvudtaget ifrågasätta grupprättegångar, som skulle kunna värna de svagare grupperna mot makten och kapitalet.

Ett annat problem är att våra svenska domstolar i dag, inte ger ordentliga svar i olika rättsfrågor. Det är ofta man får helt olika svar i samma rättsfråga. Ofta bryr sig domstolarna överhuvudtaget inte om att ta upp viktiga rättsfrågor som presenteras i samband med huvudförhandlingen och därför borde besvaras.

Trycket ökar på enskilda domare i grupprättegångar och ger ökad publicitet. Det gör också att domarna måste ta ställning till de olika rättsfrågor som åberopas i samband med huvudförhandlingen i grupprättegångar, vilket också är positiv för rättssäkerheten i landet.

Förhoppningsvis står den nye Justitieministern Thomas Bodström därför emot dessa kraftfulla lobbyorganisationer, som i första hand ser till sina egna snäva intressen, och därmed samtidigt glömmer bort sina egna kunder i dessa sammanhang.

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida