[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Moderaterna ignorerar lagarna" - Juridisk kritik
Av Patrick S. Risberg - Brf-debatt -  30 april 2001

Alla är överens om att Sverige tillämpar Statssocialismen, men de flesta verkar tänka bort att Regeringsformen inte tillåter detta. Det gäller opartiskhet, likhet inför lagen, tillsättning av höga jurister e t c.

Alla vet att det svenska rättsväsendet dirigeras från justitiedepartementet, via domstolsverket, till de högre rätterna i form av justitieråd och regeringsråd. I hela denna kedja tillsätts man på politiska meriter, fullt i strid med RF:

"Vid tillsättning av statlig tjänst skall avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet ( RF 11:9 )" Detta strider därmed inte bara mot Montesquieus principer om en förvaltande, en lagstiftande, och en dömande församling.

Dessutom råder ett mycket märkligt förhållande inom förvaltningsrätten, eftersom man fullt öppet låter bli att motivera beslut, förvränger pläderingen, agerar med mycket kraftigt jäv, förhalar etc. Om man läser förvaltningslagen och har erfarenhet av praktisk förvaltningsrätt så inser man detta omedelbart.

Liknande förhållande gäller vad beträffar brottsbalken i form av tjänstefel, skyddande av brottsling och liknande

Dessutom ägnar sig rättsväsendet åt att begå mycket grova brott i form av åsiktsregistrering och liknande inslag i det statssocialistiska rättsmaskineriet.

För en tid sedan kom jag på att jag skulle försöka räkna upp alla lagar som upprätthålls; där man alltså har en anständig uppklarningsprocent o s v. Ärligt talat har jag ännu inte kommit på någon, även om jag är helt säker på att det finns lagar som upprätthålls på en anständig nivå.

Det gäller i synnerhet ekonomisk brottslighet, eftersom man bara struntar i att utreda.

Detta gör sammantaget att Sverige utgör ett av de mera flagranta exempel på en polisstat som finns i världen. Rättsapparaten är därmed ett lydigt verktyg i händerna på ett antal organisationer. Som enskild står man att betrakta som statens fiende och är i praktiken tämligen chanslös.

Som medborgare kan man mycket väl hamna i en situation som kräver nödrätt. Alltså att man behöver bryta mot lagen eftersom rättsväsendet fullständigt förlorat koncepten. Jag uppfattar det hela som mycket allvarligt, men det är jag tydligen inte ensam om.

Patrick S. Risberg

Se vidare tidigare inlägg:
"Civil olydnad" - Mats Lönnerblad
Regeringen delar ut domartjänster som belöning - Ulf Yxklint


"Montesquieus principer"

Maktfördelningsläran, statsrättslig teori om att inflytandet skall vara delat. Den utvecklades omkring 1750 av den franske filosofen Montesquieu. Han uppdelade statsmakten i tre områden: den verkställande, den lagstiftande och den dömande. Enligt honom skulle dessa företrädas av var sitt organ, vilka för att förebygga maktmissbruk borde vara helt oberoende av varandra. Maktfördelningsläran har påverkat utformningen av USA:s författning och de flesta andra författningar som tillkom under 1700- och 1800-talen. Även Sveriges grundlag av 1809 var starkt påverkad av läran.

Charles de Secondat de Montesquieu, 1689-1755, baron, fransk filosof och författare, en av de främsta företrädarna för upplysningen. Hans första verk, Persiska brev (1721, översatt 1915), är en satir i form av en fingerad brevväxling mellan två perser på besök i Frankrike. 1728 valdes han in i Franska akademin. I Tankar över orsakerna till romarnas välde och fall (1734, översatt 1755) undersökte han lagarna bakom historiska fakta. Trots sin kritiska klarsyn insåg han inte de ekonomiska krafternas betydelse.

Tron på lagbundna orsaker finns även i hans klimatteori, som försöker förklara olika nationers lagstiftning och övriga särdrag genom de skiftande klimatförhållandena. Den är grundvalen för hans mest kända arbete, Om lagarnas anda (1748, översatt i urval 1990), som med sin maktfördelningslära fått avgörande betydelse för många länders konstitutioner, bland andra USA:s och Sveriges.

Källa: Microsoft Encarta
 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida