[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Är Sverige fortfarande en rättsstat?
Av Olof Kihlstedt - Eskilstuna-Kuriren -24 juli 2001

Hälften av Sveriges småföretagare anser i en enkät nyligen att vi inte lever i en rättstat. Förra året framträdde två höga domare med var sin debattartikel i DN. Ordföranden i Högsta Domstolen, Torkel Gregow, framhöll att de som dömer ibland har bristande kvalifikationer och är för orutinerade för att döma.

Hovrättslagmannen i Malmö, Olle Ekstedt, hävdade att besluten varierar i alltför hög grad mellan olika delar av landet -trots att samma lagar givetvis gäller överallt.
   Det hårdaste omdömet fälldes emellertid av Bertil Fiskesjö redan den 21 maj 1995 i en radiodebatt uttalade han då följande skarpa ord "Problemet i dag är domstolskorruptionen''. Fiskesjö var utöver riksdagsman docent i juridik och vid denna tid vice talman och före detta ordförande i konstitutionsutskottet.
   Nyligen har en dom avkunnats som kan betecknas som en ren skandal. Den kände "mångmördaren” Quick (som samlar på domar, riktade mot honom själv) har erkänt ett många år gammalt mord på en liten pojke. Föräldrarna och deras advokat finner domen upprörande eftersom gärningsmannen omöjligt kan vara Qvick och har överklagat domen.

I en annan uppmärksammad dom har åklagaren och riksdagsmannen Jerry Martinger i hovrätten dömts till att i princip mista allt - riksdagsplatsen, arbetet som åklagare samt dessutom dömts till höga böter och skadestånd. Rättegången har felaktigt betecknats såsom ett skilsmässomål men är i grunden politisk.
   Martinger är en mycket skicklig jurist och var påtänkt som justitieminister i den borgerliga regeringen. Martinger dömdes huvudsakligen på grundval av de över 100 telefonsamtal som han påstods ha ringt. Telefonsamtalen, ofredande, anonyma, flåsande, med sexuella anspelningar- spårades till olika telefonkiosker i Stockholmstrakten. De som ringde använde vanliga telefonkort som man kan köpa i butik och inte- som man låtit påskina - riksdagskort!
   Hovrätten hörde tjugo vittnen. Ingen kunde intyga att det var Martinger som ringt. Eftersom även Martinger själv och hans barn mottagit cirka 30 stycken telefonsamtal finns det ingen som helst substans i anklagelsen.

Inte heller lyckades åklagaren bevisa att Martinger skulle ha åkt taxi mellan telefonkioskerna på det sätt som påstods.
   Överhuvudtaget verkar de helt otroligt att Martinger såsom skicklig åklagare skulle vara så idiotisk att han skulle utföra någonting så urbota dumt. Samtalen är ju med modern teknik mycket lätta att spåra, något som Martinger för övrigt väl känner till, eftersom han i sitt arbete som narkotikaåklagare arbetat särskilt mycket med just telefoner.
   Vad som talar för att han är oskyldig visar en undersökning av vart den som utförde uppringningen ringde i anslutning till det spårade samtalet. Det visade sig vara till ett före detta socialdemokratiskt statsråd - en känd intrigmakare.

När rätten så hörde en taxiförare - för att bevisa Martingers färd mellan två telefonkiosker - visade det sig att taxikvittot inte stämde med vittnets utsago men däremot med Martingers uppgifter beträffande både kilometerangivelse och angiven färdväg. Taxichauffören kom då med den uppseendeväckande förklaringen att polisen(!) hade talat om för honom vad han skulle vittna -själv mindes han inte!
   Martinger fälldes i hovrätten även för att ha misshandlat sin fru - detta trots att både den äldsta dottern och Martingers mor vittnade om att han var helt oskyldig.
   Domstolens uppgift har varit att på uppdrag av politiska motståndare skandalisera Martinger - ty detta är en politisk rättegång! Signifikativt är att de fyra barnen hellre vill bo hos sin far än hos modern och hennes älskare. Om det hade legat någon sanning i åklagarens fruktansvärda anklagelser så borde ju barnen helt naturligt ha föredragit modern.
   Martinger har fått hela sin bild av svensk rättvisa raserad. Han säger avslutningsvis i en intervju i SvD "Nu har jag med egna ögon sett att en oskyldig människa faktiskt kan bli dömd i Sverige! Hur många oskyldigt dömda sitter i dag i fängelse i vårt land?"

Personligen finner jag det egendomligt att domstolen inte har upptäckt de tydliga politiska undertonerna i målet, vilka borde vara lätta att uppfatta för bedömare som inte är duperade av befattningshavare, vars avsikter har varit helt andra än att skipa rättvisa. Däremot stämmer handläggningen väl med den rättsröta som sprids från högsta statliga håll.
   Som en tydlig illustration till vad målet egentligen gäller ber jag att få relatera följande händelse - den kanske egendomligaste i sitt slag som jag varit" med om i mitt långa liv.
   När jag i går morse samtalade med Jerry Martinger på hans mobiltelefon, försvann han plötsligt och det gick inte att få kontakt med honom trots flera försök. På eftermiddagen fick jag ett telefax från honom där han berättade att han försökt ringa mig men att han därvid hamnade i - Riga! När jag själv något senare på eftermiddagen ringde på hans privatnummer hamnade jag hos Statsministerns kansli! Då förstod jag att det var regeringskansliet som drog i tåtarna och vilka som hade intresse av att skandalisera en politisk motståndare på detta infama sätt.

Olof Kihlstedt
Förbundssekreterare Högerns Ungdomsförbund
(1956-60)

 

Eskilstuna-Kuriren
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida