[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Domarlönerna är inte min sak"
Av Thomas Bodström - Dagens Nyheter -2 september 2001

PÅ DN DEBATT (l/8 och 19/8) har frågan ställts vad jag som justitieminister tänker göra åt domarnas löner och övriga arbetsvillkor. I båda inläggen framhålls vikten av att domstolarna även i framtiden kan locka till sig de skickligaste juristerna.

Även jag känner oro över att antalet sökande till domarbanan på senare tid har gått ner. Arbetsmarknaden för jurister är mycket god och domstolarna måste därför konkurrera om arbetskraften. Ett viktigt instrument är naturligtvis lönerna. Här pågar förhandlingar mellan fack och arbetsgivare som jag varken kan eller får lägga mig i.

Däremot har jag ett ansvar för att på andra sätt stärka domaryrkets attraktionskraft. Unga människor ställer höga krav på sin arbetssituation. Bara under den period jag varit verksam i rättsväsendet är det tydligt att fler och fler unga människor vågar säga ifrån och driva sina krav. Det är positivt för hela rättsväsendets utveckling,

DÄRFÖR PÅGÅR också ett omfattande reformarbete för att våra domstolar ska bli moderna och attraktiva arbetsplatser. Organisation, ledningsformer och teknikanvändning behöver förbättras. Arbetsmiljön och de anställdas möjligheter till inflytande måste bli bättre. Vi måste satsa mer på kompetensutveckling och ge större utrymme för specialisering,

Man måste också vara beredd att bredda rekryteringen till domaryrket och även förutsättningslöst pröva om det alls ska finnas en särskilt reglerad domarbana och hur den i så fall ska vara utformad. Regeringen har därför gett nuvarande justitiekanslern Hans Regner i uppdrag att göra en bred översyn av domarrekryteringen.

Domstolarna har länge förmått upprätthålla hög kompetens och kvalitet i sin verksamhet. Det är dock ingen garanti för att de kommer att lyckas igen.

MED FORTSATT reformarbete och ett starkt engagemang från medarbetarna är jag övertygad om att också framtidens domare kommer vara de allra skickligaste och för yrket lämpligaste.

Thomas Bodström
Juatitieminister

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida