[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Grupptalan på gång i Europa
Av Catarina af Sandeberg - Dagens Industri - 26 oktober 2001

Advokaterna Peder Hammarskiöld och Ylva Lindquist hävdar att beslut om att inte införa grupptalan har tagits i Norge, Tyskland och Belgien. Påståendet är direkt felaktigt, och ett i raden av exempel på det ovederhäftiga sätt kritiken framförs på av praktiker.
   I Norge tillsattes 1999 en statlig kommitté med uppgift att utarbeta förslag till en ny processordning, och i juni 2001 lades ett förslag till grupptalan, kollektivt søksmaal. fram, se www.tvistemalsutvalget.net. Ett betänkande väntas föreligga om ett halvår.
   Även i Danmark diskuteras frågan om införande av möjlighet till grupptalan inom ramen för en allmän syn av civilprocessen.

I England uppkom enskild grupptalan. kallad "class action", redan på 1600-talet. Den nu gällande regeln om "class action" återfinns i Order 15, Rule 12 of the rules of the Supreme Court.

Utformningen av grupptalaninstitutet i England har gjort att det i modern tid används sällan. Ett alternativ till "class action" är den möjlighet till "multi-party action" genom en ny lag. Group Litigation Order, som trädde i kraft i juli år 2001.
   Group Litigation Order kan närmast liknas vid det som i Sverige kallas kumulation, med underlättande administrativa regler, och har inte samma innebörd som grupptalan.
   I Tyskland utreds frågan om "Die Bündelung gleichgerichteter Intressen im Prozess'' på departementsnivå, på initiativ av bland. andra Max Planck-instituiet.
   Även i Holland, Schweiz och Belgien är frågan om grupptalan under utredning inom ramen för den allmänna översynen av civilprocessen.

Catarina af Sandeberg jur dr,
Stockholms universitet

Tidigare inlägg

Catarina af Sandeberg, jur dr, Stockholms universitet 11/10 samt advokaterna Peder Hammarskjöld och Ylva Lindquist, Advokatfirman Hammarsklöld & Co 18/10.

Copyright


 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida