[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Rättsövergrepp - vid svenska domstol
Av Alf Susaeg - OrdKontraSaken, - 2 aug. 1999

Rättsövergrepp av olika slag är numera vardagsmat i Sverige. Men hur omfattande är övergreppen mot medborgarna - vid domstolarna? Inom den samhällssektor som opartiskt ska skydda enskilda mot just rättsövergrepp?

Här ett färskt exempel på en svensk domstol som för att tillgodose kärandens(A) intressen helt enkelt höll den avgörande huvudförhandlingen bakom ryggen på svaranden(B). Detta: - i samarbete med A - i samförstånd med B:s för grov trolöshet mot huvuman misstänkta rättsombud(C) - i B:s frånvaro, utan att i laga ordning kalla B till rättegången - med "stöd" av C:s i domstolen återkallade/ ogiltiga/falska fullmakt - med påföljande tredskodom mot B - med resultat att A:s intressen i målet tillgodosågs till 100%

Domstolen är Södra Roslags tingsrätt, Erik Dahlbergsgatan 60, Stockholm Målet har nummer T 2714-97:3 Domstolens rättsövergrepp har 1999-06-07 anmälts till Justitieombudsmannen(JO). JO har 1999-07-02 inlett utredning under diarienummer 2250-1999.

Den svenska Rättegångsbalken(RB) bestämmer enligt 4 kap 11 §:

Domare skall innan han må tjänstgöra, avlägga denna ed:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och stadgar; aldrig vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stänga dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som ärlig och uppriktig domare troget hålla"

I målet ovan föreligger således grava brister. Antingen vad gäller domarens ifråga förstånd och/eller hans samvete.

Vilket fall som är mest skadligt för rättssäkerheten och tilliten till det svenska rättsväsendet, kan diskuteras.

 

Alf Susaeg

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida