[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stämmer Staten i Svea Hovrätt
Avskrift av radiosändning Pengar och Rätt i P1 25 november 1996

Pengar och Rätt
Ni som hörde Pengar och Rätt förra veckan hörde också debattören Mats Lönnerblad och hans kritik mot Nordbanken och bankens roll när det gäller orsaksambanden till vår höga arbetslöshet. Mats Lönnerblad är en av de som anser att bankens agerande lett till konkurs för tusentals företag och själv är han en av dem som råkat illa ut. Nu har Lönnerblad stämt Staten inför Svea Hovrätt och vi undrar förstås varför vi Du stämt Staten Mats Lönnerblad?

Mats Lönnerblad
Jag har stämt staten för att man vänder på bevisbördereglerna i domstol. Det är finansbolagen och bankerna som har bevisbördan för att säkerheterna har försämrats. Men vad man gör i domstol så vänder man på bevisbördan så att det är bankkunden som skall bevisa att säkerheten inte har försämrats. Och det är en helt felaktig rättsordning. Och det kallas för omvänd bevisbörda.

Pengar och Rätt
Om Du har framgång med den här stämningen , vad kommer det att betyda?

Mats Lönnerblad
Det innebär, av alla de 1594 mål som för närvarande ligger i Stockholms Tingsrätt, kommer samtliga att återföras till Tingsrätten eftersom man gör fel. Man gör en politisk bedömning i rätten i stället för en juridisk bedömning. Jag har också fått bekräftat från Hans Dalborg personligen att Nordbanken var på obestånd 1991 och detta bekräftar Hans Dalborg på den stora aktiekvällen i Bergwaldhallen den 20 november 1996 inför 600 personer. Tidigare har också Ulla Reinius i boken Stålbadet bekräftat detta.

Pengar och Rätt
Men vad betyder den bekräftelsen i så fall om det nu är en bekräftelse?

Mats Lönnerblad
Det betyder att banken har inte rätt att gör några uppsägningar över huvud taget så länge banken är på obestånd, utan banken skall ju sättas under en konkursförvaltare i stället och detta har inte skett och det gäller inte bara Nordbanken utan även alla de finansbolag som befann sig på obestånd 1990.

Pengar och rätt
Men om det nu var så 1990 och 1991 och sen har Nordbanken repat sig och vad har det för betydelse i så fall ? Kommer man att kunna retroaktivt att titta på detta?

Mats Lönnerblad
Tingsrätten som bedömer politiskt i de här frågorna blir ju tvungna att återföra målen till tingsrätten efter som man dömer efter utifrån felaktiga förutsättningar. Man dömer efter det att man tror bankkunderna är på obestånd. Som i mitt fall var jag inte alls på obestånd utan det var i stället finansbolaget som i det här målet är stämt till Svea Hovrätt som var på obestånd 1990. Genom en omvänd bevisbörda så blir allting felaktigt i rätten från början.

Pengar och Rätt
Vad ser Du nu för möjligheter för en sådan här stämning, kommer den att följas av fler?

Mats Lönnerblad
Ja det gör det förstås för det innebär att alla de bankkunder som har blivit behandlade på ett felaktigt sätt i rätten kommer att begära resning i Högsta domstolen sedan Svea Hovrätt har avkunna denna domen. Och domen som avkunnats i Svea Hovrätt kommer att bli till min nackdel så kommer den att överklagas till Högsta Domstolen och sedan kommer det att sluta i Europa-domstolen för den här typen av mål strider mot 6:e artikeln i Europakommisionen om de mänskliga rättigheterna.

Pengar och Rätt
Så det vi pratade om förra veckan Mats Lönnerblad nämligen att rättsväsendet är fullständigt nedlusad med sådana här mål som kostar en väldig massa pengar, de kommer bara att öka?

Mats Lönnerblad
Ja de kommer att öka. Jag gissar att målen i Stockholm Tingsrätt kommer att fördubblas under nästa 5-årsperiod och dessutom de här målen som redan funnits uppe, dom sextonhundra målen dom kommer också att gå tillbaka till Tingsrätten eftersom man dömt felaktigt från första början.

Pengar och Rätt
Ja det finns skäl att hålla ett öga på detta Mats Lönnerblad. Tack för att jag fick ringa upp Dig:

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida