[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Stockholms tingsrätt fattar olagliga beslut"
Dagens Nyheter den 4 september 1997, Mats Lönnerblad

Två olyckliga beslut, som kan få vittgående konsekvenser för svenska staten, har nyligen fattats på Stockholms tingsrätts avdelning 4. Eftersom besluten dessutom är olagliga betyder det att staten också kan bli skadestånds-skyldig för att domstolen vägrat berörda kommuner talerätt i tingsrätten. Detta är i strid med såväl grundlagen som EG-rätten och Europakonventionen.

De två mål det handlar om är Danderyds och Täby kommuner som stämt staten för att den bryter mot grundlagen och tar ut för mycket skatt från båda för att ge dessa pengar till andra kommuner. Och det handlar inte om några småsummor. Danderyd vill ha tillbaka cirka 270 miljoner, plus ränta, och Täby cirka 280 miljoner, plus ränta, för åren 1996 och 1997.

Själva tanken att invånarna i de båda kommunerna ska betala väsentligt mer i utjämningsskatt till andra kommuner – trots att det strider mot grundlagen – väsentligt mer i fastighetsskatt än boende i de flesta kommuner – som strider mot EG-rätten – är absurd och upprör.

Det är en orsak till att såväl Danderyd och Täby som några andra av de värst drabbade kommunerna beslutade att stämma staten för de konsekvenser som utjämningsskatten för med sig. Staten kan tvingas betala tillbaka de pengar som man lagt beslag på. Det är denna fråga som Stockholms tingsrätt nu vägrar pröva.

Vad regeringen inte förstått är att man fr o m den 1 januari 1995 är tvungen att följa EG-rätten i dessa sammanhang. Det är lagstiftningen inom EU och den så kallade likabehandlingsprincipen som gäller. Men detta har inte heller chefsrådmannen och hans två kolleger på avdelning 4 begripit när de vägrar att pröva ärendet. De har avvisat ärendet för prövning i allmän domstol trots att detta strider mot 6:e artikeln i Europakonventionen som numera även gäller som lag i Sverige.

I likhet. med många andra ärenden negligerar svenska domstolar fortfarande både EG-rätten och Europakon-ventionen i dessa sammanhang. Om chefsrådmannen i stället begärt förhandsbesked i EG-domstolen skulle han direkt fått veta vilka regler som gäller. Dessutom har samma ärenden som är aktuella i Stockholm redan varit prövade i Malmö tingsrätt. Här förstod rådmannen genast vad saken handlade om och beviljade Vellinge kommun prövningstillstånd – för samma ärende.

 


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida