[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Reglera mera bättre lösning för EG-arbete"
Av Christina Nordin - Dagens Nyheter - 6 maj 2000

Domaren Gustaf Sandström beklagar sig i DN debatt den 28 april över att EG-lagstiftningen är otydlig och svårtillämpad. Han anser att man därför bor sträva efter att; reglera så lite som möjligt på EG-nivå.

Jag håller med om att EG-lagstiftningen ibland är otydlig och svartillämpad. Men jag drar inte samma slutsats som Gustaf Sandström. Han säger sig värna om avnämarna. Det gör jag också. Men fokus måste flyttas från de problem som Sandström och hans kolleger har med EG-rättens tillämpning vid sina respektive skrivbord till verkstadsgolvet hos några av våra avnämare - export- och importföretagen. De vill använda sig av den fria rörligheten inom EU som Sverige förbundit sig att verka för. Som statstjänsteman i ett EU-land är alltså en av våra uppgifter in värna om den inre marknaden och se till att den fria rörligheten underlättas för varor och tjänster, kapital och personer.

Jag menar, till skillnad från Sandström, att öppna marknader i Europa kräver fler gemensamma regler, inte färre! Det faktum att EG-lagstiftningen är, slarvigt översatt till svenska och bär tydliga spår av kompromissande får inte leda till att de enskilda länderna återtar initiativet i lagstiftningsarbetet. Om vi ska uppnå ökad rörlighet mellan länderna, vilket EU-medlemskapet till stor del handlar om, anser jag att i synnerhet mindre företag tjänar på gemensamma EG-regler framför det lapptäcke av olika nationella regler som annars är alternativet.

Det är trots allt bättre att ha bristfälliga gemensamma regler in inga alls. Då vore vi på väg tillbaka till läget! före EG-rättens inträde. Vad är poängen med det?.

Slutligen vill jag gärna hjälpa Sandström på traven aven när det gäller tolkningen av EG-rätten. Han frågar sig hur han ska tolka allmänna uttrycket i EG-fördraget som "är motiverat med hänsyn till allmän säkerhet" med mera.

Svenska domstolar är skyliga att i alla lägen söka den minst handelshindrande lösningen på olika problem (EG-fördragets lojalitetsprincip). Grundsynen ska alltid vara inriktad på att ge den fria rörligheten.

Christina Nordin
Kommersråd och chef för enheten för EU:s inre marknad på Kommerskollegium

 

Copyright

Tack för besöket välkommen tillbaka!
Hemsida