[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Enkelt mål tog fyra år - 7000 tvistemål på hög
Av Ulrika By - Dagens Nyheter den 25 september 1996

Det tog drygt fyra år av pappersvändande och planering innan Stockholms tingsrätt satte ut ett relativt enkelt tvistemål till huvudförhandling. När ett datum väl blev bestämt hade parterna valt att göra upp utan domstolens hjälp. Nu kritiserar JO tingsrätten som borde agerat mycket snabbare.

– Jag är medveten om att arbetssituationen vid de allmänna domstolarna är ansträngd. Det innebär dock inte att tingsrätten kan undgå kritik, skriver chefs-JO Claes Eklundh i sitt beslut.

Och på Stockholms tingsrätt förnekar ingen att situationen är mycket pressad. Idag ligger det drygt 7000 tvistemål och väntar på att bli avgjorda – flera av dem är mål som inkom till tingsrätten för både sex och sju år sedan.

– Det är ohanterligt. Vi har svårt att ens överblicka den postgång som alla dessa ärenden genererar, säger Ingvar Gunnarsson, samordnande chefsrådman för tvistemålen.

Enligt honom är Stockholm särskilt utsatt av flera anledningar. Dels är målen större och mer komplicerade i Stockholm än i kranskommunerna och övriga landet, dels har domstolarna haft ett besparingskrav på sig som gjort att man helt enkelt inte har tillräckligt med kompetent personal.

– På några avdelningar har vi haft så många vakanser och byten av personal att vissa mål hamnat på undantag. Först har en person läst in sig på målet, sedan slutar den och en ny person får göra om samma arbete igen. Det tar på krafterna och leder dessutom till mycket högre kostnader, konstaterar rådman Thore Brolin.

Företagaren Börje Ramsbro är en av alla dem som drabbats av de långa handläggningstiderna.

I början av 1995 stämde han Sparbanken på 71 miljoner kronor efter att han ansåg sig ha blivit avlurad sitt livsverk av banken.

– Sedan dess har man bytt rådman fyra gånger. Hur mycket det kostat skattebetalarna vågar jag inte drömma om. Själv har jag lagt ut två miljoner i advokatkostnader, säger han.

Han har dock förståelse för den pressade situationen.

– Problemet är att tingsrätterna inte har resurser och kompetens att möta den alltmer kvalificerade ekonomiska brottslighet som både skurkar och etablerade banker sysslar med. De vet inte hur de ska hantera målen, helt enkelt, säger han.

Ingvar Gunnarsson håller delvis med.

– Målen blir alltmer komplicerade. Runt 1994 fick vi in en otrolig mängd ärenden som vi tror är spåren av fastighetskrisen och lågkonjunkturen. Men vi har en låst organisation som måste arbeta långsiktigt, vi kan inte bara hyra in domare lite då och då. Dessutom har vi tömt vår egen kassakista.

Tingsrätten har dock försökt göra någonting åt situationen. I februari i år inrättades en förstärkningsenhet med hjälp av domare från Huddinge och en hovrätt i Norrland.

I somras fick man ytterligare fyra miljoner kronor av Domstolsverket för att kunna förlänga enhetens mandat och satsa på ytterligare en extra enhet. Balanserna har sedan dess också minskat något.

– Med tillfällig hjälp från andra tingsrätter och mer effektiva arbetsmetoder bör vi kunna komma till rätta med problemen, säger Ingvar Gunnarsson.

Ulrika By

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida