[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Åklagare brister i kompetens"
Av  Pia Gripenberg -  Dagens Nyheter - 15 januari 2002

Ekobrottsåklagarna håller inte måttet. Kritiken framförs av chefsrådmannen Rolf Nöteberg, domare i det uppmärksammade Nordbankenmålet. Även hos Brottsförebyggande rådet finns kritiken dokumenterad.

I DOMEN MOT den före detta Nordbankenmäklaren är kritiken hård mot åklagaren Kjell Lilieholm. Han misslyckades, med att på ett pedagogiskt sätt bevisa för rätten att brott hade begåtts och stora delar av rättegången kom att bli en fortsättning på förundersökningen, enligt domen.

Ordförande i rättegången var chefsrådmannen Rolf Nöteberg. Han är känd för att vara påläst och tuff mot åklagare.

- Jag är en kritiskt lagd person och missnöjd med hur ekobrotten hanteras. Ekobrottsmyndigheten har stora resurser, men kompetensen på åklagarsidan är otillräcklig, säger Rolf Nöteberg.

HAN VÄNDER SIG mot att det tar så lång tid att utreda brotten och det menar han beror på att åklagarna ofta har svårt att begränsa sina utredningar.

- Det vore bättre för åklagarna att rikta in sig på ett par situationer som verkar iögonfallande och sedan utreda dem.

När Rolf Nöteberg var ordförande i La Reine-målet, en av de största skalbolagsaffärerna hittills i Sverige, begränsade sig åklagaren i slutändan till en bråkdel av utredningsmaterialet.

- Hade han gjort det från början kanske en och annan så kallad seriös säljare av bolag ockås kunnat åtalas och fällas, säger chefsrådmannen.

Ekobrottsforskaren Lars Korsell hos Brottsförebyggande rådet känner igen diskussionen om ekoåklagarnas bristande kompetens,

- För egen del har jag ingen uppfattning, men kritiken finns och är dokumenterad, säger han och ger några exempel:

KONKURSFÖRVALTARNA som upptäcker bokföringsbrott är kritiska till hur dessa hanteras av ekoåklagarna, inom Finansinspektionen finns missnöje med vad som händer med ärendena som man lämnar vidare och skatteförvaltningen var så missnöjd med hur skattebrotten utreddes att en ny enhet bildades, skattebrottsenheten. -

Trots att ekoåklagarna haft mer eller mindre stora motgångar det senaste året i flera rättegångar (Nordbanken, Alfred Berg. en stor skalbolags-härva) har man också lyckats i många och enligt Lars Korsell är inte ekoåklagarna sämre än andra åklagare på att lagföra brott.

Ett av Rolf Nötebergs recept på att komma till rätta med kompetensproblemet är att rättsväsendet hyr in duktiga advokater till åklagarrollen.

Advokat Roger Eriksson, som var försvarare åt en av de åtalade i Nordbankenmålet, är också inne på det resonemanget.

INNAN HAN BLEV advokat var han ekoåklagare i elva år. Då arbetade han ofta med en annan åklagare när det var stora och komplicerade mål och tror att det skulle GAGNA även dagens åklagare att oftare göra det.

Inom Ekobrottsmyndigneten är det i hög grad åklagaren själv som avgör om han eller hon vill arbeta tillsammans med en annan åklagare.

- Det är möjligt att vi i ledningen måste styra det mer, säger generaldirektör Rolf Holmquist.

När han satt som domare i hovrätten reagerade han på att det fanns brister i åklagarnas sätt att presentera materialet, men det anser han är ett generellt problem för rättsväsendet som måste åtgärdas. När det gäller den specifika kompetensen för ekobrott pekar Rolf Holmquist på att mellan 1995 och 2000 utbildades inga ekoåklagare. Ekobrott är av tradition inte heller det mest populära bland åklagare. En anledning är att riksåklagaren och Ekobrottsmyndigheten är oense om vem som ska betala vidareutbildningen. Frågan är fortfarande inte löst, men nu har EBM ansett att läget är akut och dragit i gång ett program.

Pia Gripenberg
pia.gripenberg@dn.se
08-738 11 98

Dagens Nyheter
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida