[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Mäklare klarar inte provet
Av Peter Ehrström - Dagens Nyheter - 14 oktober 2001

Fler än var tredje mäklare, 39 procent, misslyckas med att ta mäklarkörkortet vid första försöket. Bland andra Nordiska Fond kom mission kräver nu körkort av alla sina mäklare. Den som misslyckas förlorar jobbet.

MARGARETA CARLSTEN, vd för Swedsec som. ansvarar för licenseringen är inte orolig trots att sa många misslyckas.
   -Egentligen inte. Till de första prövtillfällena gick mäklare utan utbildning, och de som saknade erfarenhet klarade inte provet. Nu är tendensen stigande.
   Richard Lindgren regelansvarig vid Aragon Fondkommission tror att mäklarna har blivit mera ödmjuka inför provet.
   -Det var väl någon på Aragon som inte klarade körkortet i första försöket men jag tror det blir bättre. Det förekom nog lite övermod i början.

DET ÖVERMODET är borta nu anser även senior privatmarknadschef Roger Furukvist och mäklaren Jan-Erik Selenius vid Nordiska fondkummision. Selenius tillhör de unga mäklare som måste klara körkortet före nyår. Furukvist är veteran med 15 års erfarenhet i branschen. Enligt övergångsbestämmelserna skulle han egentligen slippa provet, men vissa bolag har bestämt att alla ska licenseras. Nordiska är ett sådant bolag
   -Vi tar ingen hänsyn till dispens utan alla ska licenseras inom år 2002, säger vice verk ställande direktor Peter Melbi. Det krävs för att få behålla jobbet?
   -Om någon misslyckas ser vi i första hand på omplaceringsmöjligheter i andra hand överväger vi andra möjligheter
  
Furukvist tycket det är bra för en enskild mäklare att skriva (och klara) provet.
   -De flesta äldre mäklare i branschen vill ta det här provet. Jag vill avlägga det så fort som möjligt för att få undan det. Men nu har de som måste få körkortet i år företräde, säger han.
   Värst blir det för äldre mäklare som saknar högskoleutbildning tror han.
   -Yngre mäklare har alla bedrivit akademiska studier och de har inget problem med studietekniken Men för äldre mäklare, som kanske kommit in i branschen direkt efter gymnasiet och jobbat praktiskt på börsgolvet, kan det bli lite motigt.
   Selenius tror att mäklarkörkortet blir en självklarhet för alla unga mäklare i branschen. Kanske också ett obligatoriskt krav.

NORDISKA ORDNADE en första utbildningsomgång i våras. 20 anställda avlade körkortsprovet i juni. 19 godkändes, en far skriva om. Totalt berörs knappt 100 anställda på Nordiska. Aragon har nyligen avslutat en körkortsutbildning och 15-20 anställda kommer att avlägga provet före nyår. Hittills har 7-8 Aragon-anställda klarat körkortet.
   Varken Furukvist eller Selenius känner stress eller oro inför testen. Men pressade måste de erkänna att det pirrar lite i alla fall.
   -Man ska inte ta provet med en klackspark, men jag ser ingen större orsak till oro för den som är väl förberedd, säger Selenius.
   Enligt honom har de unga mäklar na på Nordiska inte ens fort någon djupare diskussion om provet
   Mäklaroron är desto mer tydlig vid Swedsec.
   Det är ett väldigt högt tempo här och stressen känns, så ger Margareta Carlsten och noterar att några institut verkar ha vaknat väl sent.
   Carlsten räknar med att över 1000 mäklare avlägger provet i år. Hittills har det avlagts av 434 personer. Hon har inte exakt statistik över hur många som gjort om testet mera än en gång innan de godkänts men säger att det handlar om ett fåtal.
   -Hittills är cirka 4000 mäklare licenserade, de flesta genom övergångsreglerna, men vi räknar med att minst 6000 berörs så det blir nog rusning ännu under nästa år.

DE SOM HAR under två års arbetserfarenhet och har anställts efter 1992 måste klara körkortet före årsskiftet för att få fortsätta sköta sina arbetsuppgifter. Det är frivilligt att ansluta sig till Swedsec men tills vidare har ett 80-tal företag förbundit sig att följa Swedsecs regler.
   Under år 2002 räknar Lindgren med att ett tjugotal Aragonanställda tar körkortet. Och han stöder höjda kompetenskrav.
   -Det var nödvändigt att göra någonting. Jag tror det kan bidra till branschens sanering och vi är ett steg på vägen om branschen får bort små svartepettrar.
   Melbi anser att provet borde vara mera specialiserat.
   - Men det är ett utmärkt initiativ för att öka branschens förtroende.
   Han utesluter inte heller skärpt lagstiftning.
   - Det är dåligt om det finns problem som branschen inte kan åtgärda själv, säger han.

Peter Ehrström
Peter.erhstrom@dn.se
08-7381953

Fakta/mäklarkörkortet

 • Mäklarkörkortet är en licens för personer verksamma på värdepappersmarknaden.

 • Swedsec, som ansvarar för licenseringen och anordnar provtillfällen, är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen.

 • Provet avläggs av cirka 1 000 mäklare under oktober-december 2001. Ett 100-tal provtillfällen har bokats in i år. Det kan bli fler.

 • Maklarkörkortet beräknas sammanlagt beröra cirka 6 000 personer i finansbranschen.

 • Provet indelas i fem delområden handel med finansiella instrument, administration av finansiella instrument, finansiell ekonomi etik och gott omdöme samt regler och tillsyn. Tills vidare är resultaten bäst inom etik och gott omdöme och sämst inom finansiell ekonomi.

 • För att bli godkänd måste kandidaten vara godkänd i samtliga delområden

Exempel på frågor

Inom finansiell ekonomi finns det en klar distinktion mellan begreppen placering på och spekulation på aktiemarknaden. Vilket av följande påståenden är korrekt?

 • Om du placerar kan du i regel räkna med att få den förväntade avkastningen på placering

 • Om du spekulerar kan du vanligtvis inte räkna med att få någon utdelning

 • Om du spekulerar görs det oftast i illikvida aktier

 • Om du spekulerar görs det oftast i högriskaktier

Vilken av följande sparandeformer är skattemässigt avdragsgill i självdeklarationer?

 • Kapitalförsäkringssparande

 • Aktiesparande

 • Banksparande

 • IPS-sparande

Källa Swedsecs hemsida, www swedsec se

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida