[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Vad bandar banken?
Av Lennart Dagerfall - Dagens Industri - 16 oktober 2001

Hur mycket bandar banken av mina samtal med rådgivaren? Varför upplyser rådgivaren inte om att han bandar? Och om han nu bandar - varför finns då de samtal som är graverande för banken inte bandade? Trots att man tydligen i över ett år sparat sådant jag i förtroende berättat för min mångårige rådgivare -sådant som saknar relevans för affärerna.
   Det är frågor som jag haft anledning ställa mig.
   Sedan många år har jag en kapitalförsäkring med placering i fonder hos SEB, där jag varit kund sedan starten.
   Eftersom jag är pensionär ville jag ta ut försäkringen i mitten av förra året, men blev mycket bestämt avrådd av min rådgivare, som jag haft en mycket öppen och positiv kontakt med i tio år. Jag följde rådet.
   När för säkringsvärdet minskat ytterligare, ringde jag och meddelade att jag nu för säkerhets skull ändå ville sälja. Ännu en gång lyckades han till slut övertala mig att avslå från detta; han var så eftertrycklig att jag blev förvånad.
   När jag framhärdade och ville sälja, tog han till brösttoner: "Då blir jag ledsen." Och när jag bad om den administrativa hjälp som behövdes, sa han; "Det får du klara själv."
   När jag i år klagade på den oproffessionella behandlingen, bollades ärendet över till rådgivarens chef, som avfärdade mina klagomål och berättade att banken bandade samtal,

Han sände mig sedan ett par bandupptagningar. På ett av dessa band håller jag och rådgivaren ett förtroligt samtal. Detta har alltså spelats in utan min vetskap - och slängs nu i ansiktet på mig när jag försöker få rättelse. I vilket syfte?
   Jag begär då att chefen ska sända mig de band där rådgivaren avråder mig från att sälja min kapitalförsäkring. Men dessa band går tydligen inte att hitta får jag veta!

Lennart Dagerfall,
konsult och före detta personaldirektör

 

Svar: Alla affärsuppdrag spelas in

Johan Lycke på SEBs juridikavdelning meddelar att banken följer Fondhandlareföreningens regler (se fotnot) om inspelning av telefonsamtal rörande affärsuppdrag. Det vill säga order om köp och försäljning av finansiella instrument eller sondering av marknaden inför sådana order.

Alla sådana samtal spelas in i sin helhet, inte bara de bitar som rör själva uppdraget.
   Enligt Johan Lycke meddelar inte banken kunderna särskilt att man följer branschens regler, det vill säga spelar in samtalen.

När det gäller kunder med kapitalförvaltningstjänster hos SEB Enskilda Banken ingår dock sedan september i år följande klausul i förvaltningsavtalet.
   "Kontakter med Banken via telefon sker regelmässigt över telefoner med bandinspelning. De uppgifter som spelas in sparas för att det skall vara möjligt att i efterhand verifiera vad som överenskommits mellan Kunden och Banken."
   Att banken i Lennart Dagerfalls fall inte kunde hitta de band han efterlyste beror enligt den chef som omtalas i inlägget, Göran Westin, på att det inte finns något datum att leta på, när ingen affärshändelse registrerats.
   Det skulle då kräva flera veckors efterforskningar att hitta det aktuella samtalet.

All bandning sker centralt. (Tillgång till och avlyssning av banden regleras av de rutiner som banken enligt Fondhandlareföreningens regler är ålagda att utarbeta.)
Red.

FOTNOT: Reglerna finns på Fondhandlareföreningens webbplats http://www.fondhandlarna.se under Regler / Riktlinjer för handläggning av affärsuppdrag avseende aktier och aktierelaterade instrument, särskilt punkterna 3,9 och 13.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida