[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

FSB ersätter kunder för Warrantförluster
Av Carl Thulibn - Dagens Industri - 22 december 2001

Föreningssparbanken har ingått förlikningar med fem kunder som förlorat miljonbelopp på långa optioner, så kallade warranter. Nu stäms banken på ytterligare drygt 2 Mkr för oaktsamhet med warranter.

De fem kunderna har gjort stora förluster efter att banken placerat deras pengar i främst H&M- och Ericssonwarranter under våren 2000. Ytterligare två kunder har erbjudits ersättning, men har avböjt då de ansåg att anbudet var för dåligt. De har i stället stämt Föreningssparbanken på över 900 000 kronor respektive drygt 1,1 Mkr.
   Gemensamt för de sju kunderna, som totalt förlorat mångmiljonbelopp, är att de anlitat en kapitalförvaltare på Föreningssparbankens kontor i Ängelholm. Kunder som var goda för mer än l Mkr erbjöds förvaltning med god avkastning. Men villkoret var att det skulle skötas diskretionärt, vilket innebär att förvaltaren i stort sett hade fria händer.

Högriskpapper
Kunderna hävdar att de inte insåg att stora delar av deras pengar investerades i högriskpapper, warranter. Tidpunkten för långa köpoptioner var illa vald eftersom börsen stod på topp.
   När börsraset kom i mars uppger kunderna att förvaltaren slutade att göra affärer. De oroliga kunderna hade svårt att få tag i honom och när han väl svarade uppger de att han uppmanat dem att ha is i magen.
   I september 2000 kontaktades kunderna av en ny förvaltare som hade tagit över portföljerna, då företrädaren uppgavs ha slutat.
   Kunderna upplevde ändå inte att de fick bättre översikt över hur portföljerna egentligen hanterades.

Åberopar passivitet
Kring juletid ställdes krav på banken, berättar advokat Hans Ohlin, som representerar de sju' kunderna. Han har åberopat passivitet som grund för kraven på banken,
   "De har en skyldighet att vårda depåer då det handlade om diskretionär förvaltning", säger han.
   Hans Ohlin tillägger att placeringar i warranter måste följas timme för timme, vilket han anser banken långt ifrån gjort.
   "Under perioden gick OMX-index ned ungefär 29 procent samtidigt som värdeutvecklingen i portföljerna låg på runt minus 80 procent", säger Hans .. Ohlin.
   Hur stora ersättningar kunderna fått är okänt då förlikningarna är belagda med sekretess.

Carl Thulin
08-736 57 19
carl.thulin@di.se

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida