[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Jag har aldrig varit med om liknande"
Av Maria Ottosson - Dagens Industri - 19 december 2001

Mäklarens advokat underkänner rättegången

Om tingsrätten väljer att döma den åtalade före detta Nordbanken- mäklaren på några av åtalspunkterna kan försvaret yrka på att rättegången görs om på grund av bristande formalia.
   Det framhöll den åtalades advokat i sin slutplädering i går.

"I målet har det ovanliga skett att alla bankvittnen läst utdrag från polisförhör och fått del av den åtalades berättelse från rätten, som de kan ha påverkats av. Jag har inre varit med om något liknande under mina 30 år som advokat", sa advokat Hans Strandberg, i Stockholms tingsrätt i går.
   Det han syftade på var det sätt på vilket förundersökningen gått till och att motparten, det vill säga Nordbanken, bistått åklagare och polis i urval av bevismaterial.

Underkände vittnena
I målet står en kvinnlig före detta mäklare på Nordbanken åtalad för grovt bedrägeri, försök till bedrägeri och trolöshet mot huvudman.
   Åtalet omfattar ett antal aktieaffärer som gjordes under 1998 och som, enligt åklagaren, kostat Nordbanken 290 Mkr. Huvudfrågan i målet är huruvida den åtalade agerat på eget bevåg, utan att ha kundernas uppdrag och utan ledningens kännedom och därmed överskridit sina befogenheter.
   Förutom att upprepa sin kritik mot formalia underkände försvaret i stort sett samtliga nyckelvittnens uppgifter. Särskilt hård var kritiken mot vittnesmålet från Johan Grevelius, dåvarande aktiechef på Nordbanken och den åtalade mäklarens chef.
   "Det är helt uppenbart att, Johan Grevelius var fullt informerad om vad den åtalade gjorde, men att han under ed undviker att berätta det", säger försvarets Hans Strandberg.
   Åklagaren yrkar på fängelse, medan försvaret yrkar på att åtalet ska ogillas. Beslut om när domen faller väntas efter rättegångens slut efter den 20 december

Maria Ottosson
08-736 58 22
maria.ottosson@di.se

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida