[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Mäklare klarar inte "körkortsprov"
Av Isaac Pineus - ekonomi24 - 9 augusti 2001

För att förhindra skandaler som Pinkerton och den senaste på Penser Fondkommission har finansbranschen infört ett körkort för att säkerställa att mäklare och analytiker har grundläggande kunskaper om finansmarknaden. Men av de 171 som tagit provet hittills har bara 100 fått godkänt.
”Visst är det ett dåligt ett resultat”, säger Margareta Carlsten, VD för Swedsec, det företag som licensierar aktörerna på finansmarknaden.

I kölvattnet av Pinkertonhärvan, där flera mäklare begick insiderbrott, har Fondhandlarföreningen drivit frågan om att alla mäklare, analytiker och rådgivare ska ha ett så kallat körkort, en licens, som garanterar en viss kunskapsnivå. Syftet är att öka de anställdas kunskap om reglerna på finansmarknaden så att liknande incidenter som de på exempelvis Pinkerton eller Penser Fondkommission inte inträffar på nytt.
Personer med lång erfarenhet på finansmarknaden får licensen automatiskt, men måste genomgå testet före 2003 för att behålla den. 1870 licenser har delats ut så här långt. I april i år blev det möjligt att ta provet för första gången, och fram till i dag har 171 personer prövat lyckan. Kunskaperna visade sig vara betydligt sämre än vad många väntat sig. Hela 42 procent, eller 71 av 171 som tog provet, fick underkänt. Endast 100 personer klarade sig alltså.

Kräver breda kunskaper
Resultatet förvånar Margareta Carlsten med tanke på att de som tog provet var erfarna personer på finansmarknaden, och man kan tycka att dessa borde ha en grundkunskap om markanden och de krav som finns på den.
”Många gick upp utan att ha studerat, de trodde att de kunde sin sak, men det visade sig att de inte var så kunniga. Facit visar att de som blev underkända kunde svara väl på de delar som berörde dem direkt i arbetet, men provet är brett så man ska ha kunskaper om många olika områden”, säger Margareta Carlsten.
De områden man ska ha kunskaper om är handel med finansiella instrument, administration med finansiella instrument, finansiell ekonomi, etik och gott omdöme samt regelverk och tillsyn.
För att få godkänt krävs att man har rätt på 50 procent.

Isaac Pineus
isaac.pineus@ekonomi24.se

ekonomi24.se
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida