[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Slappa fonder betalar höga cortage
Av Karin Svensson - Dagens Industri - 14 augusti 2001

fond.gif (193387 byte)Aktiefonderna slarvar bort spararnas pengar genom att betala för höga courtage, hävdar den brittiske fondordföranden Paul Myners.
   Han har skrivit en kritisk rapport till finansminister Gordon Brown där han anklagar fonderna för att dölja kostnader som är upp till tre gånger så stora som den synliga förvaltningsavgiften.
   Kritiken drabbar även svenska fonder, till exempel de fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar i PPM-systemet.
   Fondbolagen rasar mot rapporten. Paul Myners är en branschförrädare, anser de.

Men Paul Myners står på sig. I en intervju med DI målar han upp en bild av en rutten fondvärld där fondbolag och mäklare ger varandra dolda tjänster och ersättningar på investerarnas bekostnad.
   Kritiken riktar sig inte bara mot brittiska fonder utan lika mycket mot svenska fonder. Bland svenska PPM-fondcr finns många exempel på dolda courtagekostnader som är flera gånger större än de förvaltningsavgifter som fonderna visar i sin reklam.
   Att Paul Myners kritik fått så stor uppmärksamhet beror på all han själv arbetar i fondbranschen. Han är ordförande i fondbolaget Gartmore som är femte största fondförvaltaren i Storbritannien.
   Paul Myners har lagt fram sin kritik i rapporten Institutional investment. Den behandlar institutions marknaden, där till exempel försäkringsbolag och pensionsfonder köper förvaltningstjänster. Men Paul Myners bekräftar att det ser ut på samma sätt hos fonder som vänder sig till privatpersoner.

Tas från fel ställe
Det som Paul Myners vänder sig mot är att fonderna tar ut courtaget direkt från fondförmögenheten. I stället vill han att bolagen tar kostnaden och låter den ingå i den förvaltningsavgift som bolagen skyltar med.
   "Fondbolagens kunder har inte fullständig kunskap om kostnaderna. Om mitt förslag förverkligas skulle de få det."
   Det handlar om stora pengar, påpekar han. "I de flesta fall är courtagen lika höga som förvaltningsavgiften."
   Själv anser han att courtagen är för höga och det märks på överenskommelserna mellan köparna av dessa tjänster (det vill säga fonder) och säljarna (det vill säga mäklare).
   "Brittiska mäklare ar ofta villiga att ge en så kallad soft commission", säger han.
   "Till exempel betalar mäklaren fondbolagets avgift för att ha en dataskärm frän nyhetsbyrån Bloombergs på kontoret."
   "Det är ett tydligt tecken på ätt fonden betalar för mycket,"
   Paul Myners ger sin egen bransch dåligt betyg.
   "Vi på den finansiella marknaden som ska driva på konkurrensen och som lever på att det är konkurrens på en fri marknad - vi konkurrerar inte fullt ut i vår egen bransch", dundrar han.

Redovisa kostnaderna
I stället vill han att fonderna öppet redovisar sina courtagekostnader. Och om dessa kostnader direkt belastade fondbolagens resultat - och därmed fondchefernas bonusar - skulle upphandlingen bli mer effektiv. På fondmarknaden leder detta till att konkurrensen skärps och avgifterna sjunker, anser han.
   "Vi måste ha mer realistiska förväntningar på avkastningen, kanske 7-9 procent per år i genomsnitt på lång sikt. Förvaltningsavgiften, i dag på mellan l och 1,25 procent av fondkapitalet, tar en stor del av avkastningen. Jag tror att avgifterna kommer att pressas ned."

Ingen press på fondförvaltarna
De svenska PPM-fonderna skiljer sig inte frän de brittiska fonder som får hård kritik. Varken i Sverige eller Storbritannien har spararna någon som Helst inblick i om fondförvaltaren betalar ett courtage som är skäligt eller hutlöst.
fond2.gif (138572 byte)   Svenska PPM-fonder visar i sin marknadsföring en vissförvaltningsavgift. Men i själva verket tar fonderna ut avgifter som oftast är dubbelt så stora. I den dolda avgiften ingår courtage, andra transaktionskostnader, kostnader för valutaväxling och skatter.
   I tabellen visas de svenska PPM-fonder som förra hade de största dolda avgifterna. Till exempel kostade fonden ", HQ.se Absolut Strategi 4,1 procent av spararens kapital under 2000. Men den öppet redovisade förvaltningsavgiften var bara 0,7 procent.

Upprörd mäklarbransch
Den brittiska mäklarbranschen är mycket upprörd över Paul Myners förslag och varnar för att små och medelstora mäklarhus slås ut om förslagen går igenom.
   "Innebörden bakom den invändningen är att det råder korssubventionering. Stora kunder och förvaltare subventionerar mindre kunder och förvaltare. Jag är ingen förespråkare av dold subventionering."
   "Det kan låta logiskt och grymt, men små mäklare ska kanske vara nischade. Jag tror att mina förslag kommer att stimulera till en strid mellan modeller och idéer och leda till ökad konkurrens mellan stora, medelstora och små firmor."
   Paul Myners avslöjanden om förhållandena i fond- och mäklarbranschen har rivit upp heta känslor i City, Londons finansmarknad.
   Själv säger han att han var beredd på kritiken.
   "Det här är inte en popularitetstävling. En del säger att jag varit illojal mot min bransch. Men om jag gör något som är bra för kunderna är det bra för branschen. Alla lever ju på kunden."
   "Systemet måste ifrågasättas. Jag tror att vi i Storbritannien kan få en ny affärsmodell som andra marknader börjar titta på. Den amerikanska finansinspektionen SEC har redan kontaktat mig och är väldigt intresserad", säger Paul Myners.
   Det franska fondbolaget Axa har för sina institutionella kunder infört fondavgifter som inkluderar courtage, enligt Paul Myners idé.

Fransk föregångare
"Det är väldigt bra, Axa är en föregångare. Dess investeringschef. Donald Byron, är en av de mest respekterade i branschen, och han är också ordförande för den europeiska fondbolagsföreningen."
   Därmed lär fondbolag runt om i Europa överväga att införa detta nya avgiftssystem, tror Paul Myners,
   Men varför har inte Gartmore, ert eget företag, gjort samma sak?
   "Det är tufft för mina kollegor. Gartmores respons liknar i mångt och mycket den som kommit från hela branschen. Rapporten är min, inte Gartmores. Kollegorna säger att jag har intressanta förslag, men de tror inte att de fungerar i praktiken."
   Men som ordförande i Gartmore har ni väl ett visst inflytande?
   "Vi är en organisation som bygger på partnerskap. Om en förutsättning för att jag skulle skriva rapporten hade varit att Gartmore skulle följa rekommendationerna hade det inte blivit någon rapport", säger Paul Myners.

Karin Svensson
08-736 59 40
karin.svensson@di.se

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida