[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Mäklare brister i kunskap
Av Kristina Kamp - Dagens Nyheter - 25 augusti 2001

Det är si och så med börsmäklarnas kunskaper. Bara drygt hälften klarar att ta det nya börskörkortet. Kraven på kunskap är ändå inte särkskilt stora. De motsvarar ungefär vad man kan förvänta sig av experternas aktietips.

ALLMÄNHETENS ALLT större misstro mot börsmäklare och rådgivare har fått den egna branschen att ta initiativ till börskörkortet.
   Etter allt fler rapporter om rådgivarnas usla aktieråd och alltför riskfyllda portföljförslag och ren brottslig verksamhet, som till exempel Pinkertonhärvan då flera mäklare gjorde sig skyldiga till insiderbrott, tyckte Fondhandlarföreningen att det krävdes en skärpning.
   Förutom ett rent kunskapsprov ska den som vill bli licensierad börsmäklare ha jobbat praktiskt ett antal år och ha en arbetsgivare som går i god för att han eller hon kan sitt jobb.

LICENSIERINGEN började i april i år. Men hittills är det få som vågat prova sina kunskaper. Totalt jobbar mellan 6 000 och 12 000 personer med rådgivning eller börshandel mot vanliga kunder. Ännu så länge är det bara 242 av dem som vågat köra upp. Av dem har bara 144, eller 59 procent, klarat provet. Trots att flera av dem gjort om det flera gånger.
   Från början var resultatet ännu mer nedslående. Av de omkring 70 personer som provade testet först var det bara en tredjedel som klarade provet,
   - Många som provade första gången kom hit utan att ha läst på eller förberett sig alls, säger Margareta Carlsten, vd på Swedsec, ett nybildat dotterbolag till Fondhandlarnas förening. Det är härifrån börskörkortsutbildningen sköts.
   Från bankerna hörs redan klagomål om att frågorna helt enkelt är för svåra.
   Men det håller Margareta Carlsten inte med om.
   - Det är viktigt att det finns en bred kunskap inte bara om det egna specialområdet utan även om andra näraliggande verksamheter, tycker hon. Körkortstestet är 125 frågor, i fem olika delmoment, som till exempel aktielagstiftning och portföljteori.

FÖR ATT FÅ GODKÄNT krävs minst 50 procent rätt i alla de fem delmomenten. Totalt ska dessutom minst 70 procent av svaren vara rätt.
   Det är fritt fram att göra testet hur många gånger som helst, men den som inte klarar det senast år 2004 kommer att få yrkesförbud.
   - Vem som vill får testa sig, säger Margareta Carlsten. Hugade kan anmäla sig pä Swedsecs hemsida, www.swedsec.se

Kristina Kamp
kristina.kamp@dn.se

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida