[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbanken tvingas betala rekordstort skadestånd

Svea hovrätt har dömt Nordbanken till att betala 5 Mkr i skadestånd till en kund. Banken begärde inte in tillräckliga säkerheter vid en lånetransaktion.

Nordbanken anser att domen får långtgående konsekvenser för bankerna och har överklagat till Högsta domstolen.

Kunden hade 7 Mkr kronor på sitt bankkonto 1989. Pengarna skulle bytas ut mot en panträtt i fast egendom tillhörande ett företag som skulle låna pengarna. Vid bytet släppte banken iväg pengar utan att fullgod säkerhet hade lämnats.

Så småningom lämnades två fastigheter som säkerhet. Nordbanken ringde och frågade kunden om han godkände säkerheten och denne överlämnade bedömningen åt banken.

Exekutiv auktion
Företaget som lånat pengarna gick i konkurs och fastigheterna såldes på exekutiv auktion.

Fastigheterna hade värderats till 12 Mkr men var redan belånade med 5 Mkr och hade dess utom sjunkit i värde så försäljningen inbringade bara runt 2 Mkr.

"Jag tycker att det är ett lysande exempel på hur det gick till på det glada SO-talet”, säger kundens advokat Per E Samuelsson.

Både tingsrätten och Svea hovrätt ansåg att Nordbanken brustit i pantvården. Banken dömdes att betala 5 Mkr i skadestånd till kunden samt rättegångskostnaderna.

Advokat Samuelsson känner inte till något tidigare fall där en bank fått betala ett så stort skadestånd till en privatperson.

Nordbanken avsäger sig helt ansvaret och har överklagat till Högsta domstolen.

"Om hovrättens uppfattning skulle stå sig skulle den få mycket långtgående konsekvenser”, skriver Nordbankens ombud.

Nordbanken vänder sig bl a mot att domen innebär att banken skulle ha bevakat att panten inte minskat i värde.

Att kunden godkänt säkerheten anser banken också befria den från ansvar.

Marita Edlund


Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida