[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

MN-banken hotas av miljardskadestånd i USA
Av Mosse Wallén/Finland - Dagens Industri - 3 dec. 1999

Merita Nordbanken riskerar dras in i en rättegång om miljardskadestånd i USA.
- Det är USAs ledande juristbyrå Baker & Hostetler som planerar att stämma banken i ett patentmål. Bakgrunden är att Merita Nordbankens agerande år 1990 ledde till att flera unika patent förföll och en finsk uppfinnare blev utblottad.

Målet i USA är en fortsättning på Finlands hittills största skadeståndsrättegång som väntas starta under nästa år.
- Det är finske uppfinnaren Juhani Niinivaara som kräver Merita Nordbanken på cirka 300 Mkr.
- Bakgrunden är att Merita Nordbanken - dåvarande Föreningsbanken - i slutet av 1980-talet började finansiera Juhani Niinivaaras uppfinning: ett system för avancerad svetsning under vatten. Intresse fanns bland annat bland offshoreföretag och hos amerikanska Pentagon.

Patenten som säkerhet
Som säkerhet för finansieringen av en vidareutveckling av systemet, tog banken Niinivaaras och hans bolag General Sea Safetys patent. I överenskommelsen ingick att banken skulle betala alla avgifter så att inte patenten förföll.
- År 1990, när den finska bankkrisen började skönjas, sa banken upp alla lån och krävde omedelbar betalning. Patenten förföll och Niinivaaras uppfinning blev var mans egendom. Niinivaaras ekonomi kraschade.
- Inte förrän flera år senare, år 1996, gick det upp för Niinivaara att banken spelat ett fult spel bakom hans rygg. Av en händelse träffade han norrmannen Knut Larsen som i slutet av 1980-talet ledde offshoreföretaget NPC Marine Contracting - numera en del av norska Aker - som undrade vad som egentligen hände med Niinivaaras uppfinning.
- Knut Larsen berättade att han under 1988 förhandlat med banken om att hans bolag skulle kunna använda sig av tekniken och till och med betalt banken för att upprätthålla patentavtalet.
- Det här visste Juhani Niinivaara ingenting om.

Har mäktiga vänner
Men Juhani Niinivaara är inte vem som helst ute i världen. Han har mäktiga vänner, bland dem Guy Vander Jagt, en av de tyngre republikanska kongressledamöterna under 1970- och 1980-talet. Efter sin politiska karriär är Guy Vander Jagt toppjurist på USAs största juristfirma, Baker & Hostetler i Washington.
- Guy Vander Jagt känner Juhani Niinivaara och har nu åtagit sig Niinivaaras sak.
- I ett mycket skarpt formulerat brev till Merita Nordbankens koncernchef Hans Dalborg skriver Guy Vander Jagt i oktober i år att han är upprörd över bankens hantering av fallet och att banken lät patenten förfalla.
- I brevet noterar han att Niinivaaras metod för undervattenssvetsning används allmänt i USA utan att uppfinnaren får royalties.
- Enligt Guy Vander Jagt representerar Baker & Hostetler ett flertal banker och "det finns inga möjligheter att vi skulle låta dem försvara ett sådant här beteende i en rättegång".
Han erbjuder sig nu att medla mellan banken och sin klient Niinivaara. Rättegången i Finland beräknas inledas under nästa år. Först därefter kan en rättegång inledas i USA.

Merita Nordbanken tar lätt på rättegångar
HELSINGFORS - Merita Nordbankens högsta ledning tar inte särskilt hårt på Niinivaara-rättegången eller eventuellt kommande rättegångar i USA.
- "Nej, enligt våra jurister som sköter ärendet finns det ingen anledning till oro", säger Vesa Vainio, vice ordförande i Merita Nordbankens styrelse.
- Vesa Vainio säger att han inte känner till fallet i detalj men att han vet att banken och Niinivaara förhandlat under lång tid.
Koncernchefen Hans Dalborg säger sig inte komma ihåg det skarpa brev han i oktober fick från USA-juristen Guy Vander Jagt, men lovar att brevet ska besvaras.

- "Självklart", säger Hans Dalborg.

Mosse Wallén
Tel +358-9 507 84 67
mosse.wallen@kauppalehti.fi

Copyright


Kommentar från BRF Styrelse

Det är inget ovanligt att Nordbanken fråntar entreprenörer och uppfinnare deras immateriella rättigheter.
I hemlighet krävde Nordbanken att Börje Ramsbros patent och varumärken värda ca 50 mkr skulle överföras konstnadsfritt till System 3R International AB.

Nordbanken träffade ett hemligt avtal med Håkan Nordquist och Företagskapital med följande villkor:

"Nordquist och Företagskapital skall tillse att de för International nödvändiga patent- och övriga immaterialrätter som ägs av Holding kostnadsfritt överförs till International."
Börje Ramsbro ägde System 3R Holding AB till 100% samtidigt som han privat ägde samtliga patent och varumärken.

Nordbanken satte sig som delägare i International och tvingade Börje Ramsbro lämna sitt livsverk.

Förhoppningsvis kan advokaterna i USA lära Nordbanken att respektera andras ägande av egendom och immateriella rättigheter.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida