[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

När brott sker ska straff följa - snabbt !
Av Lars Holm - Söndagsavisen - 8 juli 2001

Företagarna anser att snabbhet är viktigare än hårdhet. Därför krävs snabba polisutredningar, jourdomstolar och omedelbara fängelsestraff.

Snabbare utredning, åtal och straff, fler poliser att utreda brott och mer polisövervakning toppar småföretagarnas önskelista för att minska brottsligheten.
   I toppen hamnar också mer lag och rätt i skolan.
   Det framgår av en SIFO-undersökning som Företagarnas Riksorganisation, FR. kommer att presentera under den kommande Almedalsveckan. Undersökningen visar också tydligt att småföretagarna i oroväckande grad tappat förtroendet för rättsstaten, vilket FR anser extremt allvarligt.
   Hela 98 procent av företagen i Sverige är småföretag, med högst 49 anställda. Det är dessa FR representerar.
   Småföretagarna upplever att brotten mot dem blir allt fler, grövre och dyrare.
   Hos många märks en känsla av hopplöshet och man överväger till och med att sluta som småföretagare för att det känns för tungt med alla inbrott, stölder, snatterier och annat. Anställda söker tryggare jobb efter hot och rån.

Försäkringsbolagen ökar kraven på galler, larm och till och med rökgeneratorer i butiken! Kostnaderna för detta och för privat bevakning drar iväg och företagaren frågar sig var polisen finns.
   - Vi har ju redan betalt för skyddet en gång via skattsedeln, är en vanlig kommentar.
   Ett yttre försvar och en inre rättsordning för att garantera människornas behov av fred och trygghet, är själva grunden för nationalstatens existens.
   Både privatpersoner och företag har rätt att lita på att avtal ska hållas, att man får betalt för sitt arbete och sina varor, att deras ägodelar inte stjäls och att de inte blir hotade, misshandlade eller dödade. Rättsstaten ska garantera detta.
   När fler än hälften av företagarna säger att staten ger för dåligt skydd mot brott och ger fördålig hjälp när brott väl inträffat har rättsstaten allvarligt förlorat i effektivitet. Då finns risk för att privatpersoner och medborgargarden gör intrång i statens exklusiva rätt att bruka våld mot sina medborgare. Dessvärre är vi redan där.
   För den enskilde företagaren kan brotten kosta mer än företagets vinst under ett år.
   Kravallerna i Göteborg ledde till att företag drabbades av förstörelse för cirka 100 miljoner kronor. Uppmärksamheten blev stor. Brotten mot småföretagen kostar varje år, enligt FRs undersökning, två "Göteborgsförstörelser". Varje månad. Det har det hittills varit tyst om.
   Det vill vi ändra på.
   En väl fungerande rättsstat är en förutsättning för trygga medborgare, livskraftiga företag, tillväxt och välstånd. När bara ett av fyra brott i Sverige klaras upp, när över l 000 företagsinbrott i en viss storstadskommun bara leder till 29 åtal klarar inte rättsstaten av sin uppgift.
   Så kan det naturligtvis inte fortsätta!

En förbättring kräver först att goda normer och värderingar och kunskap om lag och rätt åter kommer till heders.
   Vuxennärvaron under barnens uppväxt har blivit allt mindre i och med föräldrarnas dubbelarbete och kommunala omprioriteringar som inte sällan slår mot dagis och skola. Den goda auktoriteten, som säger ifrån emot beteenden som drabbar andra människor, måste få nytt stöd.
   Passivitet duger inte. Vi måste visa att vi bryr oss.
   Om och när brott väl sker ska straff följa. Hänsyn till de laglydiga människorna kräver det.
   Företagarna anser att snabbhet är viktigare än hårdhet. Därför krävs snabba polisutredningar, jourdomstolar och omedelbara fängelsestraff.
   De 3 000 polistjänster staten dragit in sedan 1975 måste tillbaka. Det krävs för att polisen ska finnas närvarande även på mindre orter, även nattetid och för att brott regelmässigt - inte i undantagsfall - ska leda till åtal, dom och straff.

Lars Holm
jurist vid näringspolitiska enheten,
Företagarnas Riksorganisation

Söndagsavisen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida