[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Är det rättvist att bara stora bolag får skatteplanera ?
Av Åke Fågelberg och Karl-Johan Bergström - Dagens Industri - 8 augusti 2001

Postens planer att sälja Postgirot till Nordea via ett utländskt dotterbolag har fått stark kritik av bland annat ledande socialdemokrater.
   Kritiken går ut på att det är omoraliskt och olämpligt att ett statligt bolag säljer ett dotterbolag utomlands för att slippa betala svensk reavinstskatt. Även Företagarnas Riksorganisation är kritisk mot det sätt på vilket affären är tänkt att genomföras.
   Vi är inte kritiska mol Postens agerande eftersom Posten är affärsdrivande med uppgift att maximera sina intäkter.

Däremot är vi kritiska mot skattelagstiftningen. Försäljningen av Postgirot visar att mindre företag diskrimineras i förhållande till större privata och statliga bolag. Större bolag har möjlighet att skatteplanera genom att skicka runt tillgångar i sina koncerner, som i fallet med försäljningen av Postgirot.

Anmärkningsvärt är att regeringen genom representation i Postens styrelse godkänner affären och därmed underkänner den reavinstbeskattning som gäller för statliga bolag. Särskilt märkligt är att finansdepartementet som är dukligt på att täppa till kryphål i skattelagstiftningen nu förefaller ge upp denna ambition och i stället är inne på att slopa reavinstbeskattningen för den här typen av affärer.

För små och medelstora bolag saknas möjligheten att planera bort skatten från reavinster. I fåmansbolag straffbeskattas i stället utdelningar och reavinster just för att de inte ska kunna omvandla högre beskattade löneuttag till lägre beskattade kapitalvinster.

Vi vill mot bakgrund av detta rikta följande fråga till regeringen och finansministern: Är det rättvist att stora och statliga bolag skatteplanerar, men inte små och medelstora företag?

Åke Fågelberg
VD, Företagarnas Riksorganisation
Karl-Johan Bergström
Ekonom, Företagarnas Riksorganisation

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida