[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bli inte nästa offer!
Bankrättsföreningen är en ideell förening, som bedriver sin verksamhet utan varken stöd eller reklammedel. Vår uppgift är att uppmärksamma bank- och finansvärldens agerande mot enskilda, företaget och samhället för att gagna egna kortsiktiga intressen.

Vår hemsida har blivit både uppskattad och uppmärksammad för dess raka kommunikation och löpande uppdatering och vi finner ett ständigt ökat intresse för vad som egentligen händer inom den finansiella världen och hur vi kan skydda oss mot att drabbas.ning.
   Spridningen av vår hemsida sker genom "djungeltelegrafen". Vi vill öka tempot genom att våra besökare tipsar arbetskamrater, kollegor, vänner och bekanta via e-mail.
   Din medverkan till ökad spridning tjänar också uppgiften att minnas alla "likviderade" företagare och förlorade arbetsplatser. Läs vidare förklaring.

Styrelsen
Bankrättsföreningen
   


    Dina vänners e-mail.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dina personliga hälsningar.

Din egen e-mail.

Du måste ange Din egen e-mail adress, detta för att skydda att detta formulär inte används på ett felaktigt sätt. Alla e-mail adresser är fullständigt konfidentiella och kommer inte att lämnas ut till tredje part!

Du kan testa "Tipsa Ditt nätverk" - funktionen genom att skicka ett e-mail till Dig själv.

Specifikt tips:
Vill Du tipsa om en eller flera specifika rubriker gör Du följande:
Högerklicka över länken till rubriken och välj: Kopiera genväg. (Obs ! Du ser länkens adress längst ned till vänster i läsaren Explorer).
Högerklicka och välj: Klistra in i textrutan - Dina personliga hälsningar - till Dina vänner.


Tack för besöket välkommen tillbaka!
Hemsida