Håkan Nordquist, 1944-2023

Håkan Nordquist, Stockholm, har avlidit i en ålder av 78 år. Han efterlämnar hustrun Irina och barnen Henrik, Johan och Maria med familjer.

Håkan Nordquist lämnar också efter sig ett tungt arv att förvalta den förmögenhet han lurade till sig som företagare och entreprenör. Hans studiekamrater har i sina minnesord gjort följande sammanfattning -”Håkan var ovanligt målmedveten och hade tidigt en klar inriktning för sitt liv. Han skulle gifta sig med Irina och han skulle bli företagare och entreprenör. Och så blev det!”. Se: Vännernas minnestext DN 8 dec. 2023

Jag sökte delägare till mitt operativa dotterbolag System 3R International AB och blev introducerad för Håkan, som var på väg hem till Sverige efter fem års skattekarantän i Belgien. Ett första möte hölls i mitt hem den 9 september 1993. Det visade sig att Håkan hade den rätta bakgrunden för ett delägarskap i mitt företag, som stod inför en ny fas i expansionen. Ett nytt möte hölls två dagar senare och nu tillsammans med personen, som hade spårat Håkan.

Efter våra diskussioner om olika alternativ enades vi om att gå vidare i ett delägarskap. Håkan erbjöd sig att i mitt namn formulera ett introduktionsbrev till Sparbanken. Han satte sig i enrum och upprättade ett handskrivet utkast. Handstilen var svårläst varför jag bad honom göra en inläsning på ett fickminne, vilket finns bevarat i såväl ljudfil som utskrift.

Håkan hade en snabb uppfattningsförmåga, vilket jag uppskattade. Vad vare sig jag eller någon annan som träffade Håkan i inledningsskedet kunde föreställa sig, var att han svek överenskommelsen och lierade sig med likasinnade i och utanför bankerna. Allt för att ta kontrollen över mitt livsverk utan en (1) kronas ersättning för mitt ägande. Håkan träffade ett hemligt avtal med bankerna och därefter kapade han företaget. Se: 25. Bluff med skenavtal

Det var ofattbart att en person som blev uppsökt och erbjuden ett generöst delägarskap kunde svika mig som samhällstillvänd innovatör och entreprenör, som hade skapat ett globalt och framgångsrikt företag. Jag bestämde mig för att söka svaret, då något måste vara fel i Håkans personlighet när han kunde bete sig så kallsinnigt och egoistiskt.

Det visade sig snabbt att Håkan i affärer saknade empati och var helt styrd av den egna girigheten. Se Not nedan. Håkan var såväl civilingenjör som civilekonom och därtill var han beredd att ljuga i alla sammanhang. Han var dessutom vältalig och lyckades alltid försvara sitt agerande då hans kunskapsbredd slog ut de flesta. När det långt senare framkommit hans inställning till muntlig överenskommelser – ”I detta liv känner sig ingen bunden till muntliga överenskommelser” - då skulle jag självfallet aldrig inbjudit Håkan till ett delägande då han inte var att lita på. Normalt börjar allt med muntliga överenskommelser och under ömsesidigt förtroende. Dock inte för Håkan som lät den egna girigheten gå före allt annat.

Redan efter tredje mötet med Håkan framförde han sin inställning till skatter - ”Min princip är att inte betala några skatter” - Detta bemötte jag med – ”Skall du bli delägare i system 3R skall du ta ditt samhällsansvar och betala skatterna”. Kanske blev mitt krav för mycke för en skattesmitare? Det har senare visat sig att han tidigt hade planerat hur företaget skulle kapas genom en invecklad skatteplanering utan att själv först tillföra en (1) krona.

Håkan lyckades vilseleda och lura bankerna, skatteverket och mig som ägare. Bankerna tog sitt ansvar och accepterade kostsamma förlikningar trots att Håkan redan hade tvingat bankerna till omfattande nedskrivningar av lån genom att nedvärdera företaget till  substansvärdet. Allt har slutat med att det finns vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal, vilket styrker att företaget kapades.

”Håkan smet från notan”
En släkting till Håkan hade informerat mig att han hade drabbats av en allvarlig cancer och jag ville uppmuntra honom att inte ge upp hoppet efter egna erfarenheter. I samband med att jag påminde om en obetald faktura skrev jag till Håkan Nordquist m. familj den 16 mars 2023. Jag kunde inte föreställa mig att hans hälsotillstånd var så allvarligt att han 6 månader senare skulle avlida.

Nu vädjar jag till efterlevande att reglera fakturan och därefter känna sig stolta över de miljonförmögenheter Håkan förärat dem med och som till stor del kommer från mitt kapade livsverk. Jag begär endast en symbolisk ersättning i form av det bokförda värdet, för att därefter glömma allt. Läs vidare: Klannästet - Visinge gård

Håkan lurade allt och alla - Vila i frid.

Not: Avskrift från Svenska Dagbladet 23 juni 1995
Själslig fattigdom är girighetens skugga Av Pär Bauhn
Den girige är oförmögen att se värden i något som inte tillför honom ekonomiska resurser

För ytterligare fakta hänvisas till – 30-årig kamp för rätt och rättvisa.

Börje Ramsbro
Grundare av System 3R-koncernen.

Den 3 december 1993, under den värsta bank- och finanskrisen, tvingades jag under hot om en utpressningskonkurs att lämna mitt livsverk System 3R utan ersättning.
Läs vidare: 26. Hjärnan bakom allt - Håkan Nordquist

System 3R var en globalt etablerad koncern med egna marknadsbolag, egna patenterade produkter och koncept, tillverkade i egna fabriker av högsta teknologiska standard, digitaliserad inom alla områden - från ax till limpa. Omsättning ca 285 Mkr, 285 medarbetare varav ca 100 vid marknadsbolagen, export 97%. Se: system 3R företagspresentation publicerad juni 1994.

 

Tack för besöket och välkommen åter!