Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


En parodi på rättegång - i statens regi
Av Marie-Anne Olsson  - 19 september 2016

Får man bete sig precis hur som helst inom vårt rättsväsende, här och nu i vårt land? Är det fritt fram bara för att man har några makthavare i ryggen, eller kanske om man lyder under regeringen, närmare bestämt näringsdepartementet? Det undrar jag verkligen, efter att nu under mer än fyra år lite mer på djupet tagit del av det hårresande spektakel där den statliga Stiftelsen Industrifonden är högst inblandad.

Rättssalen i Stockholms tingsrätt (mål T 7855-12) var fylld till bristningsgränsen med åhörare. Jag var förstås en av dem. Vi följde tvisten mellan Stiftelsen Industrifonden och Börje Ramsbro. Jag konstaterar att vi var många som följde denna parodi, många, dock inte en enda representant från Industrifonden.

Börje har för varje år som gått fått fler och fler intresserade, förvånade och upprörda ”anhängare”. Många ville vara närvarande under de sex förhandlingsdagarna i oktober-november förra året, 2015, många fler än som fick plats.

Om det inte fick så tråkiga konsekvenser, skulle det ha kunnat ses som en tragikomisk föreställning, en parodi på hur en rättegångsförhandling ska gå till i en rättsstat.

De första dagarna var sakliga och bra. Vi fick lyssna till vittnen som på naturligt sätt berättade, och med siffror intygade, hur välskött Börjes företagskoncern System 3R var under slutet på 80-talet och i början av 90-talet, trots att vi då upplevde den värsta lågkonjunkturen i mannaminne i Sverige. Det skulle också bara en bit in på 1994 visa sig att företaget hade klarat av nedgången på ett utomordentligt sätt, mycket på grund av Börjes patent samt på företagets väl inarbetade varumärke System 3R och det kompletta produktkonceptet.

På podiet i tingsrätten satt tre stycken mycket passiva domare. Vi åhörare fick se hur en av dessa tre såg ut att sitta och sova hela tiden, ja nästan ramla ihop. Han var till åren kommen, han kanske var sjuk eftersom han varken orkade lyfta på ögonlocken eller ta tag i en penna och föra noteringar? Jag tror inte han förstod något alls av det som avhandlades.

Vi fick bevittna hur Industrifondens ombud hade kallat in som vittnen huvudmännen bakom den kupp som gjordes mot Börje och hans företag i slutet av 1993. Vi fick en uppvisning i hur en psykopat med tillräcklig ytlig charm och en kaskad av lögner kunde bedra en tingsrätt. Vi fick se hur en nervös och svettig avdankad byggdirektör som under krisåren blev bankman, hur nu det gick till eftersom han inte kunde något om banklagstiftning, satt och vred sina händer likväl som sin kavaj när han försökte svara på ombudens frågor. Vi fick se en f.d. så kallad verkställande direktör virrigt säga emot sig själv och trassla in sig i lögner utan att domarna, som det senare visade sig, verkade märka något.

Allt som dessa vittnen påstod och raljerade om stod i bjärt kontrast mot vad Börjes vittnen intygat. Vittnena var inte de enda som raljerade. Priset tog ändå Industrifondens ombud själva, advokaterna Bagner och Pontus Ewerlöf. De nöjde sig inte med lögner och grov ärekränkning av Börje, de använde sig också av både falska urkunder och förfalskade urkunder för att snärja in tingsrätten i sitt garn.

Jag har tillgång till Börjes omfattande skriftliga bevismaterial så jag kan själv bedöma vad som är sant och vad som är lögn.

Börje förlorade i tingsrätten och dömdes att betala motpartens rättegångskostnad på c:a 4.5 Mkr, som nu löper med en straffränta på 8%. Det underliga är att i tingsrättens domslut redovisades endast utsagor och ”bevis” från Industrifonden. Inte med ett ord berördes Börjes vittnens utsagor och skriftliga bevisning. Vad jag förstår så strider det här mot den grundläggande regeln att en tingsrätt är skyldig att redovisa båda sidors bevisning.

Börje begärde prövningstillstånd i Svea hovrätt, vilket avslogs med vändande post. Vid efterforskning visade det sig att en av de tre domarna som hade signerat avslaget hade varit verksam inom advokatbyrån MAQS Law Firm. Det är från denna byrå som Industrifonden har hämtat ombuden Hans Bagner och Pontus Ewerlöf.

Både Hans Bagner och Pontus Ewerlöf samt domaren ifråga står också med på samma lista från 2015 med rubriken ”Skiljedom” i ett dokument från ICC Sweden, International Chamber of Commerce, sid 21. Inte nog med det, enligt färska uppgifter ingår de tre aktuella personerna sida vid sida som ledamöter i Skiljedomskommittén 2016, domaren Dan Öwerström, Hans Bagner och Pontus Ewerlöf.

Jag trodde att det hörde till grundläggande regler att redovisa om en jävsituation förelåg, och att naturligtvis göra allt för att undvika den. Här verkar det vara jäv utifrån alla håll och kanter. Det är inte en slump att Industrifondens ombuds kommitté-polare avslog Börjes begäran om prövningstillstånd, och det fortast möjligt.

Enligt åsikt hos de flesta med ett seriöst rättsmedvetande får det inte finnas den minsta misstanke om partiskhet. I detta fall finns det all anledning att misstänka att de tre aktuella personerna har alltför många gemensamma intressen.

Målet är nu överklagat till Högsta domstolen, den 6 maj 2016

Det var under förhandlingsdagarna helt uppenbart att Industrifonden och deras ombud gjorde precis vad som helst för att vinna målet. De drog sig inte för att vare sig manipulera vittnen, använda falska, planterade ”bevis” eller åberopa förfalskade dokument. Eftersom detta inte kan få förbli opåtalat, har jag uppmanat Börje att redovisa några exempel på fifflandet med urkunder, dvs den skriftliga bevisningen.

Det har nu resulterat i att Börje har lämnat in såväl en polisanmälan mot Industrifondens ombud som en disciplinanmälan till Advokatsamfundet. Se bilagor: Polisanmälan och Disciplinanmälan till Advokatsamfundet

I anmälan till Polismyndigheten är också styrelse och ledning i Industrifonden upptagna som delaktiga i de misstänkta brotten, eftersom de vägrar att föra en saklig dialog med Börje Ramsbro. De är inte omedvetna om att deras ombud har en helt annan, dold, agenda än att föra en rättvis process. De har fortlöpande under flera år blivit informerade men valt att sticka ner huvudet i sanden och låtsas som ingenting. De har helt och hållet outsourcat försvaret till just dem som ligger bakom kuppen, kuppen 1993 då Börje tvingades bort från sitt företag utan ersättning och utan några giltiga avtal.

Den inlämnade polisanmälan redovisar endast några få exempel på hur respektlöst ombudet advokat Hans Bagner beter sig. Agerandet ligger dock helt i linje med hur han betett sig under ett halvsekel. Läs vidare: Tvisternas mästare - Lögnernas mästare. Avbildad: Advokat Hans Bagner.

Visst har Börje Ramsbro blivit skadeskjuten men inte för alltid avrättad, vilket tydligen är och var förhoppningen från Industrifondens och ombudens sida. Jag hoppas att polisen och Advokatsamfundets disciplinnämnd utvärderar advokat Hans Bagners och Pontus Ewerlöfs processmetoder. Jag hoppas att regeringen någon gång kommer att ta sitt ansvar och ställa Industrifonden till svars för sina försummelser. Det borde inte vara så svårt att ta en öppen, saklig dialog med Börje, eller med något av Börjes ombud. Jag hoppas att kommande förhandlingar i eller utanför domstol kommer att handla om fakta och jag vill slippa uppleva ytterligare en parodi, särskilt inte i statlig regi.

Hälsningar

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning 

Kommentarer från facebook;

2016-09-20

Tvisten med industrifonden är redan nu en förödande rättsskandal. 

Den statliga Industrifonden "investerar i tillväxtföretag inom technology med global skalbarhet och potential att leda förnyelse både i och utanför Sverige. Framförallt investerar vi i exceptionella team. Framstående team har stora visioner och ett strategiskt synsätt, men har samtidigt en oerhörd förmåga att leverera i det dagliga arbetet.

Vi söker banbrytande innovation och oöverträffat engagemang, och vi tycker om människor vars kall är att bilda nyskapande bolag"

En bra beskrivning från Industrifondens hemsida av System 3R och den engagerade Börje Ramsbro.

Men Industrifonden gör precis tvärtom. Felet är att ledningen inte satt sig in i det komplexa fallet, utan outsourcat hela fallet till advokater med fokus på sin egen plånbok snarare än på lagboken!

Marie-Anne, jag beundrar Din skarpa analysförmåga och Din uthållighet. Du kämpar för ett Sverige som vi alla vill ha.

Jan Rise


2016-09-20

Om vare sig polis eller åklagare reagerar på de anmälningar som gjorts i tvisten mellan Börje Ramsbro/Industrifonden är detta en stor rättsskandal. Marie-Anne som skrivit om alla turerna är värd allas vår beundran.

Mats Lönnerblad

Kommentarer via mail:


Hej Marie-Anne,

Tack för intressant nyhetsbrev. Bra att fokus nu riktas mer åt vad som är fel i våra domstolar med din fråga "Får man bete sig precis hur som helst inom vårt rättsväsende".

Man är ju som naiv kärande av den övertygelsen att presenterar man bevis och vittnesutsagor av kvalité så skall domstolen beakta detta eller hur? Men detta gör inte domstolen om svaranden är av kollegial karaktär. Detta vet bara vi som varit med om hur domskäl är skrivna utifrån att svaranden är särbehandlade av domstolarna. Den stora vänskaps korruption. Hur är det möjligt att inte någon lyckats spräcka denna bubbla?

För mig står det helt klart hur detta kan fortgå och inget händer. Jag har nämnt för dig något jag kallar "Spelplanen" Där ingår från topp regering, opposition, domstolsverket, JK, JO, domstolar, åklagare och advokatsamfundet med sina advokater. I de fina orden de sprider heter det att de är "opartiska, självstående, hanterar jäv rätt säkert etc."

Hur många av oss käranden + de som bevittnat dessa "parodier" till rättegångar håller med om att "Spelplanen" levererar dessa saker? Inte många om någon skulle jag tro. Det mest bedrövliga i denna spelplan är att det egna ombudet spelar med i detta falskspel anser jag.

Advokatsamfundet skulle inte tillåta att ens ombud tog avstånd från dessa avarter av falskhet. Vem blir då lidande? Jo käranden som tror att ombudet har klienten i förarsätet. Detta är en mycket känslig fråga för spelplanen. Men om man skall komma vidare måste denna fråga upp på bordet.

Jag har ju svårt att tro att Börje är nöjd med hur hans ombud hanterade TR? Enl. mig det jag såg var det väldigt passivt. På kroppsrörelserna såg det ut som om Börje flera gånger försökte påpeka för sitt ombud om saker, dokument etc. som borde påpekats. För mig såg det ut som om ombudet viftade bort detta.

Så var det i alla fall med mitt mål. Jag har också svårt att tro att Börjes ombud informerade Börje om att processen kommer att bli en "parodi" oavsett vad för bevis som presenteras? Denna korruption vet alla advokater om. De låtsas bara inte veta om det.

Hur skall de annars kunna dra in dessa stora arvoden på att processa? När mina ombud i TR skulle redovisa sina omkostnader fanns där en summa för om vi förlorar och en mycket högre för om vi vann. Med det ville de framstå för mig hur givmilda de var ifall vi förlorade. Snacka om parodi.

Svarande ombudet gjorde givetvis samma sak. Eftersom vi förlorade (bestämt på förhand) fick vi betala svarandens kryddade ombudskostnader på flera miljoner. Alltså dessa beteenden är kriminella och fortgår år efter år.

På något sätt känns det som en mans attacker när var och en processar. Tycker det skulle vara intressant att försöka samordna en träff med personer som har liknande erfarenheter. Alltså bara mötas och diskutera förutsättningslöst hur man på bästa sätt angriper detta gigantiska problem. Skulle inte det vara något för dig ta tag i?

With best regards

Lars Erik Johansson


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida