[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankkrisen värre än Kreuger-kraschen!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 28 augusti 2001

"Kreuger är långt borta," skriver Peter Malmqvist i Dagens Industri den 25 augusti och försöker i ett debattinlägg förringa den mycket allvarliga ekonomiska kris som Sverige för närvarande går igenom, med ökad företagsflykt, fortsatt försvagning av den svenska kronan och stort börsfall.

Kreugergruppens konkurs 1932 var visserligen den största enskilda ekonomiska krasch som drabbat Sverige fram till denna tidpunkt, men den fick inte alls samma betydelse för Sverige som den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Konsekvenserna av konkursen sedan Ivar Kreuger mördats i Paris den 12 mars 1932, blev ju att alla de välskötta sysselsättningstunga industrierna med stor internationell verksamhet till slut blev svenskägda. Genom den av bankerna framtvingade Kreugerkonkursen kunde dessa drivas vidare med fortsatt mycket god lönsamhet, för både Sverige och de nya ägarna, som utgjordes av företag inom Handelsbankssfären och Wallenbergarna !

Vad Sverige just nu upplever är den djupaste nedgången på börsen under 70 år. Men finansminister Bosse Ringholm säger att han inte är orolig. "Stiger man högt, så faller man hårt. Så enkelt är det", säger Bosse Ringholm till Dagens Industri. ( 22/8 ) Vad Ringholm inte tänker på är Sveriges ekonomi inte utmärkt sig för några goda resultat de senaste åren och att  regeringen tidigare, hela tiden tvingats låna för att klara av Sveriges ekonomi.

Med facit i hand vet vi i dag vad hela bankkrisen kostade. 1.000 miljarder kronor, plus årliga räntor. Ett belopp som Sverige fortfarande inte börjat amortera av. Dessutom försvann 60.000 välskötta företag under bankkrisen. Sverige fick uppleva att mer är 400.000 människor blev långtidsarbetslösa.

Inte sedan de stora krisåren 1987 - 1993 har de små och medelstora företagen varit mer pessimistiska än nu. Denna gång har analytikerna ett stort ansvar för vad som hänt. Efter analytikernas upphaussning av hela IT-sektorn minskar värdet i dessa bolag och sysselsättningen i dessa bolag på nytt. Det betyder bara att bolagen inom IT-sektorn återfår sina rätta värden. Konkurserna ökar lavinartat. Genom att en stor del av framtidsföretagen redan tidigare tilläts slås ut av krisbankerna under bankkrisen är Sverige nu  på väg mot nolltillväxt.

Aktieplaceraren och den förre Aktuelltmedarbetaren Peter Malmqvist ser bara den svenska ekonomin ur sitt snäva perspektiv. I stället för att tänka på vad som händer i landet ur ett större samhällsekonomiskt perspektiv. Då hjälper det inte att räntorna är låga och att världsekonomin utanför Sverige just nu upplever en ganska normal nedgång.

För att få fart på den svenska ekonomin måste företagsamheten stimuleras på ett helt annat sätt än vad som för närvarande sker och företagsskatterna måste sänkas .Endast genom att gynna företagen kan framtidstron återställas.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida