[Hemsida]

Stockholms tingsratts dom i mål B 262-98
meddelad i Stockholm den 14 april 1999

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Rotel 1401

PARTER (antal tilltalade: 1)
Referensnummer: 14419846

Åklagare: Kammaråklagaren Anne-Marie Bergström
Åklagarmyndigheten i Stockholm

Tilltalad:
Knut BÖRJE Henry Ramsbro, 380812-3933
Tranebergsvägen 112
167 44 Bromma

Offentlig försvarare
Advokaten Percy Bratt


Tingsrättens DOMSLUT


         

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida