[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sverige töms på bolag
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 21 april 2005

Efter den omilda behandling av företagare från krisbankerna och politiker under den svenska bankkrisen (1987 – 1993) flyr entreprenörer och företagare Sverige. Det gäller både stora och små företag. När företagen försvinner, töms Sverige på både bolag, idéer och kunskap vilket redan visat sig förödande för den svenska välfärden.

Bokens titel: Ägarna och makten
Redaktör: Daniel Fristedt och Sven – Ivan Sundqvist
Förlag: SIS Ägarservice AB, 2005
Antal sidor: 388

Statistiken talar sitt tydliga språk. De flesta företagen som försvinner kommer inte tillbaka. Industrijobben blir färre. Arbetslösheten ökar dramatiskt. I dag torde arbetslösheten var uppe i närmare 25 procent. Men den döljs skickligt av politikerna genom fruktlösa AMS- åtgärder, tillåtna sjukskrivningar och förtidspensioneringar. För den som vill se hur det står till med börsbolagen i dag finns det utmärkt statistik att tillgå i boken: Ägarna och makten som ges ut av SIS Ägarservice AB.

Den nyligen utkomna utgåvan för 2005 (den 21 utgåvan ) listar 4000 aktieägare. I boken har Daniel Fristedt och Sven – Ivan Sundqvist sammanställt de 25 största aktieägarna i samtliga börsbolag. Syftet är att både ge ett mått och omfång på vilka som i dag har den ekonomiska makten i Sverige.

Aktieägarna i varje börsbolag är rankade efter röststyrka. De är också i förekommande fall sorterade på sfärer, t e x SHB – sfären och Wallenbergsfären. Trettio diagram illustrerar ägarstrukturen i sfärerna. Ägartabellerna baseras på statistik från SIS Ägarservice, NCSD(VPC), Stockholmsbörsen, Finansinspektionen och större institutioner.

Hur den svenska ägarmakten stadigt minskat i börsbolagen framgår även av tidigare utgåvor av Ägarna och makten. Det är ingen rolig läsning. Många av börsbolagen har försvunnit genom de stora utförsäljningarna på grund av bankkrisen. Tiotusentals av de svenska jobben i dessa bolag är också borta. Under senare år har antalet anställda i de tjugo största företagen minskat med en kvarts miljon människor, vilket är en halvering av sysselsättningen i Sverige i dessa bolag.

Som recept åt den socialdemokratiska regeringen för att komma till rätta med arbetslösheten och ersättning för de företag som har försvunnit föreslår Berit Rollén som tidigare har arbetat som statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet och numera är generaldirektör i AMU-gruppen att inrätta en permanent, kompletterande arbetsmarknad – betald med skattemedel. Många eftersatta uppgifter finns att göra i samhället när massor går arbetslösa hävdar hon.

När hon kommer in på frågan hur dessa jobb skall betalas föreslår hon att man får tänka sig olika nivåer. Personer som behöver en kortare rehabiliteringsperiod kan fortsätta med sin A-kassa eller sjuklön, plus viss bonus för att premiera aktivitet.

Vad Berit Rollén inte tycks förstå är att det inte är genom att rehabilitera människor, utan genom att bygga företag som man skapar varaktig välfärd. Då skapar man också ett friskare och gladare människor. Och ett samhälle som fungerar ekonomiskt. Det expansiva och innovativa klädföretaget Hennes & Mauritz som finns med i Ägarna och makten är ett lysande exempel. Företaget är i dag börsbolaget med det tredje största börsvärdet.

Socialdemokraterna tror på fullt allvar att man kan få fart på Sveriges ekonomi med beredskapsarbeten, när det är företagen som genererar välfärden.

Hade man inte tillåtit misshandlingen av företagarna som man gjorde under bankkrisen, när 60.000 skötsamma företagare fick sina krediter uppsagda i onödan, och 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet skulle vi i dag haft betydligt flera företagare i landet.

De företagare som listas i Ägarna och makten är i regel välskötta företag som stöttats upp av sina ägare i flera generationer. Det är fler av dessa företag som vi behöver. Men statistiken visar också på motsatsen. Statliga Nordea Bank, ( fd Nordbanken) har tack vare bidrag från skattebetalarna och staten med 60 miljarder (!) under bankkrisen, har seglat upp som det bolag som har det näst största börsvärdet. Att detta har skett på bekostnad av alla uppsägningar av krediter i framtidsföretag som inte längre passade in i den delstatliga bankens ”portfölj”, framgår däremot inte av statistiken.

I takt med utflyttningen av både börsbolagen och de mindre företagen minskar också forskningsanslagen. Som framgår av tidigare upplagor av Ägarna och makten har det svenska majoritetsägandet i båda läkemedelsföretagen Astra och Pharmacia försvunnit.

I dag svarar svenska staten bara en krona per invånare och år på cancerforskning; 9,2 miljoner, vilket bara motsvarar 0,04 av statliga forskningskronor ( Källa: Vetenskapsrådets årsredovisning, 2004) Hade man brytt sig om att behålla både forskning och de största läkemedelsföretagen i Sverige, skulle statistiken med största sannolikhet sett helt annorlunda ut.

Även de statliga bolagen har minskat i både betydelse om omsättning. Televerket, i dag Telia Sonera, har över 33.000 färre anställda i dag i Sverige än 1982. Statens Järnvägar (SJ) är ett annat statligt företag där tiotusentals arbetstillfällen försvunnit under senare år.

Därför är det åter dags att uppmuntra satsningar på privat aktieägande och företagande. Statistiken i den utmärkta boken Ägarna och makten talar sitt tydliga språk. Politikerna kan inte skapa riktiga arbeten och företag. De kan bara skapa de politiska förutsättningarna så att företag får växa.

Det är vad vi behöver i Sverige just nu.

Mats Lönnerblad

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida