[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Vad händer om företagarna strejkar ?
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 16 november 2005

Det är temat i Ayn Rands bok: ”Och världen skälvde” (Timbro, 2005) i översättning av Maud Freccero. Boken gavs ut redan 1957, men har först nu, efter närmare 50 år kommit ut i en svensk version. I USA har boken blivit framröstad som den bok, som näst efter bibeln haft störst inflytande på människors liv i Amerika.

Bokens titel: Och världen skälvde
Översättning: Maud Freccero
Författare: Ayn Rand
Förlag: Timbro, 2005
Antal sidor: 1.220

Ayn Rand föddes 1905 i S:t Petersburg i Ryssland. Efter den ryska revolutionen studerade hon vid Leingrads universtitet, men flydde till Förenta Staterna 1926, fast besluten att inte leva under den kommunistiska diktaturen. Sitt stora genombrott fick Ayn Rand 1943 med romanen The Fountainhead som som är en av den moderna litteraturens mest lästa böcker. Boken filmades 1949 av King Vidor med Gary Cooper i huvudrollen.

Och världen skälvde är en filosofisk thriller som ständigt utmanar, faschinerar och inspirerar nya generationer. Ytterst är Ain Rands filosofi uppfattningen om människan som en heroisk varelse, med sin egen lycka som livets moraliska mening, med produktivitet som ädlaste verksamhet. Med det egna förnuftet som enda absolut. Och världen skälvde blev hennes sista, men samtidigt mest ambitiösa och väldiga roman.

Tidigare har det intellektuella etablissemanget i västvärlden tagit skarpt avstånd från hennes argumentation för fri kapitalismen. Men nästan 20 år efter Ain Rands död är hon mer aktuell än någonsin. Hennes klara, kompomisslösa filosofiska och politiska budskap i sina böcker har delat läsarskaran i anhängare och motståndare, men knappast lämnat någon läsare oberörd.

Rand menar att människan till skillnad mot djuren måste förvärva sin kunskap och göra sina val genom en tankeprocess, som naturen inte kommer att tvinga henne till. Det betyder också att människan har makten att handla som sin egen förgörare – det är också så hon har valt att handla under en stor del av sin historia. Människans historia handlar om den stora striden, att på olika sätt och med hjälp av både politiska och religiösa påtryckningar, försöka förneka och förinta intellektet och motarbeta företagandet.

I hennes sista stora roman ställer hon upp och försvarar entreprenörskap och företagande. På ett sätt som jag aldrig sett maken till tidigare. Ain Rand vill att vi skall göra oss kvitt parasiterna. De som bara lever av att profitera på andras intellekt. Som påstår att människan inte behöver någon moral, inga värden och inget handlingsmönster.

Hon har inget till övers för det oklara tänkandet hos politiker. Hon tar ett klart avstånd från de oredovisade motivens, de odefinierade uppsåtens och den obestämda moralens män inom näringsliv och politik. I ett moraliskt samhälle, menar hon att lagarna måste vara skrivna på ett sätt som både förstärker äganderätten och skyddar företagarna. I ett sådant samhälle måste det också gå att skydda sig mot både överhet och brottslingar.

Pengar är inte något ont. Det är den barometer som visar samhällets dygder. När man ser att handel börjar bedrivas, inte av fritt val utan av tvång – när man börjar upptäcka att det behövs tillstånd för att producera, av människor som ingenting själva producerar – när man ser att människor blir mer rika på grund av sitt politiska inflytande än av sitt arbete, och att lagarna inte längre skyddar oss mot dem, utan skyddar dem mot oss, när man ser korruption bli belönad och hederlighet bli bestaffad – då är samhället dömt till undergång.

Genom århundranden av ekonomisk stagnation och svält har man hyllat plundrarna som svärdets aristokrati, som bördens aristokrati, som politikernas aristokrati och föraktat producenterna som slavar, som krämare och borgarbrackor – som industriledare.

Det är om omilda behandling av entreprenörer och företagare utsatts för under olika epoker, från makthavare och politiker, som boken Och världen skälvde handlar. Där företagarna till slut gör uppror. Inte genom våld, utan genom att försvinna och gå i strejk. Genom att förstöra eller lämna över de företag de själva skapat i plundrarnas händer.Romanen visar vad som händer i en värld där företagandet missgynnas.

I den värld hon skildrar visar hon på vilket sätt politikerna skaffar sig makt över företagarna. Eftersom det inte finns någon möjlighet att styra skuldfria människor, väljer de att genom oklara direktiv och diskriminerande förordningar, att skapa brottslingar. Man kriminaliserar så många saker att det blir omöjligt för de flesta företagare att leva, utan att bryta mot en eller flera lagar.

Det är genom att skapa lagar som varken kan efterlevas eller upprätthållas – som man skapar en nation av lagbrytare – sedan är det lättare för politikerna själva att framstå som de riktiga dygdemönster de vill utge sig för att vara och att börja inkassera lagbrytarnas skuld. I stället för att bli belönade för att få fram de bästa produkterna, blir företagarna i hennes roman bestraffade. Det sker genom orimliga bestämmelser och allt tyngre pålagor.

I boken Och världen skälvde visar Ayn Rand med en sådan tydlighet som jag aldrig tidigare läst i någon tidigare roman, hur människor med initiativ och självaktning i längden inte finner sig att bli någon annans mjölkko. De duktigaste försvinner från fabrikerna. Kvar blir bara då bara folk med behov i stället för förmåga. Även industriledarna som utpekas som parasiter, får nog och försvinner. Det är först när företagarna försvinner som de omedelbara ekonomiska konsekvenserna blir tydliga.

Exemplen i boken hur det går för de länder där företagsamheten motarbetas är många. Ayn Rand berättar på ett faschinerande sätt vad som händer med de företag som drabbas av beskattningsröta och orättfärdiga statliga regleringar.

Rand tydliggör varför företagarna har rätten att strejka mot sin självförintelse. Mot tron på oförtjänta belöningar och obelönade plikter. Mot dogmen att sökande efter personlig lycka skulle vara någonting ont. Mot doktrinen att liv är skuld. Hon menar att i proportion till den mentala energi, som någon förbrukar för att skapa en ny uppfinning till allmänhetens fromma – får uppfinnaren i de flesta fall bara en liten andel tillbaka, i form av materiell ersättning.

Boken är en gripande berättelse vad som händer med världen om man förnekar eller motarbetar företagandet. Och om en man som sade att han skulle stänga av världens motor – och gjorde det.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida