[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Hemligheten bakom positivt tänkande
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 13 juni 2007

Vad är det som är livets stora Hemlighet ? Hemligheten som har förts vidare genom årtusendena från generation till generation – eftertraktad, gömd, stulen, och tidigare förlorad för världen.

Bokens titel: Hemligheten
Författare: Rhonda Byrne och 29 medförfattare
Översättning: Eva Trädgårdh
Bokförlag: Energica Förlag, 2007
Antal sidor: 214

Några av historiens mest framstående människor, bland andra Platon, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein och många uppfinnare, teologer, forskare och stora tänkare, har haft kännedom om denna uråldriga Hemlighet. Nu avslöjas Hemligheten på nytt för vår egen tids värld.

”När du lär dig Hemligheten kommer du bli viss om att du kan uppnå, bli eller göra vad helst du vill. Du får veta vem du egentligen är. Du får lära känna den oändliga storslagenhet som väntar på dig,” skriver australiska författaren Rhonda Byrne entusiastiskt redan förordet till den bästsäljande och uppmärksammade boken: Hemligheten ( Bokförlaget Energica, 2007)

Boken bygger på en film med samma namn och till sin hjälp har hon tagit hjälp av de 29 medförfattare i tillkomsten av både boken och filmen.

Hemligheten enligt författaren och medarbetarna är: ”lagen om attraktion.” Allt som kommer in i våra liv har vi dragit till oss. Och det har dragit till oss i kraft av de bilder vi har i vårt medvetande. Det handlar således om vad och hur vi tänker. Allt som pågår i våra sinnen drar vi också till oss.

Människor som har skapat sig ett välstånd har använt sig av Hemligheten, vare sig de varit medvetna om det eller inte. För detta krävs att deras sinne är fyllt av tankar om välstånd och de låter inga motsägelsefulla tankar slå rot inombord. Vi måste också fånga de ögonblick och vara medvetna om när vi mår bra. Det är då vi besitter en tillräckligt stark kraft att dra till oss flera positiva känslor.

Vad det handlar om i de flesta fallen med människor som nått stora framgångar i de flesta fallen, oavsett om de varit medvetna om det eller inte, är att deras tänkesätt främst varit inriktat på välstånd – det var så de lyckades skapa framgång första gången. Därefter lät de välståndet ta överhanden, tills också de tankarna fick övertaget.

För att kunna nå dit måste vi också ha klart för oss vad vi vill och hålla fast vid tankarna på vad vi vill uppnå. Det enklaste sättet att förstå ”lagen om attraktion” är att se sig själv som en magnet, som gör att andra magneter dras till den.

Det universum vi lever i omfattar allt och utesluter inget, skriver Rhonda Byrne. Ingenting är undantaget ”lagen om attraktion”. Våra liv är en spegelbild av våra mest framträdande tankar. Det som särskiljer oss människor från andra arter är att vi har ett medvetande som kan urskilja. Vi kan använda vår fria vilja för att välja våra tankar. Vi besitter förmågan att avsiktligt tänka och skapa vårt liv med våra tankar.

Vi kan således själva välja om vi vill ha ett positivt eller negativt liv. Det krävs många negativa tankar och ett ständigt negativt tänkande för att framkalla detta negativa. Om vi håller fast vid negativa tankar under en längre period blir de till sist självuppfyllande, enligt författaren. Då kommer det negativa också att dominera våra liv.

Om vi dessutom oroar oss för negativa tankar kommer vi att dra med oss mer oro och på samma gång mångfaldiga våra negativa tankar. Det är därför vi måste bestämma oss för att tänka goda tankar.

All kraft för att skapa våra liv finns tillgängligt här och nu, för det är precis som vi tänker. Om vi haft tankar som inte skulle vara till fördel för oss om de manifesterades, då kan vi förändra våra tankar med detsamma. Vi kan således radera våra tidigare tankar genom att ersätta dem med goda tankar.

Våra nuvarande tankar skapar våra framtida liv. Det vi tänker på eller ägnar all vår uppmärksamhet åt kommer att bli en del av våra liv. Även känslornas betydelse kan inte nog betonas. Känslorna är det främsta redskap vi har för att skapa våra liv. Våra tankar är den primära orsaken till allt. Allt annat vi ser och upplever i den här världen är en effekt, och det innefattar även våra känslor. Orsaken är alltid i våra tankar.

De flesta har ingen aning om att de genom att förändra sina känslor kan förändra hela sin dag – och hela sitt liv.

Det finns ingen större kraft i universum än kärlekens kraft. Känslan av kärlek är den största frekvens vi kan sända ut. Om vi kan svepa in varje tanke i kärlek, om vi kan älska allt och alla, först då kan våra liv förvandlas helt och hållet.

Den kropp vi har är verkligen en produkt av våra tankar. Inom den medicinska vetenskapen börjar vi förstå i vilken utsträckning våra tankar och känslor i själva verket avgör kroppens fysiska struktur och funktion.

I vårt samhälle har vi nöjt oss med att kämpa mot saker. Kämpa mot fattigdom, kämpa mot krig, kämpa mot droger, kämpa mot terrorism och kämpa mot våld. Vi kämpar mot allting som vi inte vill ha, vilket i själva verket skapar ännu mer kamp. Moder Teresa var lysande som förstod detta. ”Jag kommer aldrig att gå på möten där man protesterar mot krig. Men om du har ett fredsmöte, då vill jag gärna bli bjuden,” sade hon. Hon visste Hemligheten. Hon förstod hur viktigt det är att tänka positivt i stället för negativt.

När vi inriktar oss på det goda mår vi bra och för in mer av det goda i världen. Samtidigt drar vi in mer av det goda i våra egna liv. Det är när vi mår bra vi kan leva ett upplyftande liv.

Det är så vi själva förmår att göra gott och har samtidigt en upplyftande verkan på världen.

Den fråga som till sist måste besvaras är hur allt det här också kan göra oss till andliga varelser ? Författaren har också svaret på den frågan, som nog måste betraktas som en av de mest fantastiska delarna av Hemligheten. Det svar hon ger är att människan är energi.

Energi kan inte skapas eller förstöras. Energi ändrar bara form. Det betyder att det är det som är den sanna essensen av oss. Den rena energi som är vi, har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Vi ändrar bara form och kan helt enkelt inte sluta med att vara.

Gud som alltid har funnits, kan heller inte skapas eller förstöras. Det enda som någonsin har funnits och någonsin kommer att finnas, rör sig alltså i formens värld, genom formen och ur formen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida