[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Tyranniets förbannelse
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 8 jan. 2007

Om hur lätt det är för ett land att förlora sin självständighet har författaren Bernard Cornwell (f. 1944) skrivet tre historiska romaner varav två Det sista kungadömet och Den vite ryttaren (Bazar förlag 2006 och 2007) hittills kommit ut på svenska.

Det sista kungadömet
Författare: Bernard Cornwell
Översättning: Leif Jacobsen
Förlag: Bazar, 2006
Antal sidor: 384

Den vite ryttaren
Författare: Bernard Cornwell
Översättning: Leif Jacobsen
Förlag: Bazar, 2007
Antal sidor: 412

Det är med stor historisk fackkunskap, som den i USA bosatte engelsmannen Bernard Cornwell, tar sig an kampen om herraväldet i England under 800-talets senare del. Vad kampen handlar om är en strid på liv och död mellan daner och engelsmän, mellan asatro och kristendom. Det är en burlesk och praktfull vikingaroman, där författarens frodiga fantasi på ett lysande sätt fyllt ut den historiska verkligheten med blodfullt liv.

Till vissa delar påminner Cornwells bok om Frans G Bengtssons Röde Orm som utspelar sig två hundra år senare, som också handlar om dramatiska vikingatåg, politisk oro och svenskt storbondeliv omkring år 1000.

Det sista kungadömet är den första delen av Bernard Cornwells nya serie som handlar om när 800-talets England blev invaderat av danerna och höll på att bli danskt. Danerna erövrar rike efter rike från de oförberedda engelsmännen. Inget tycks kunna stoppa dem.

Endast den gudfruktige kung Alfred av Wessex står emot invasionen, men det tycks kräva ett mirakel för att han skall kunna driva bort fienden, eftersom han efter varje seger träffar avtal, som inte hålls av danerna, som därigenom får tillfälle att komma tillbaka för att erövra och plundra. Till sin hjälp tar han krigaren Uhtred, som vuxit upp bland danerna och slits mellan de stridande folken och inte har så mycket till övers för kung Alfreds ofördelaktiga fredsuppgörelser med danerna.

Uhtred har vänner bland danerna, men som saxare har han ingen framtid hos dem. För att överleva tvingas Uhtred svära Kung Alfred sin trohetsed. Motvilligt dras han in i den blodiga kampen och följer kungens flykt undan fienden. Tillsammans försöker de hitta ett sätt att bekämpa sina mäktiga danska motståndare.

Den vite ryttaren är den andra, fristående delen av i den historiska romanen om Kung Alfred och krigaren Uhtred, herre av Bebbanburg, och hans kamp för överlevnad i Alfred den stores rike. Ännu så länge kan jag bara yttra mig om de två första böckerna som är fyllda med rå humor, blodtörst, förräderi och hjältemod, som gör det svårt att lägga ifrån sig böckerna, när man väl börjat läsa.

Böckerna speglar den svåraste krisen under Kung Alfreds långa regim. Kungen var besegrad. Nästan hela hans rike hade tagits av danerna. Ändå lyckades Alfred, endast fyra månader efter den stora motgången, uppbringa en ny armé och leda den mot de invaderade styrkorna. Allt detta har inträffat på riktigt.

Saxarna hade vistats på det engelska fastlandet alltsedan fyrahundratalet. Vid åttahundratalets början styrde de i stort sett över hela dagens England. Men så kom danerna, och det saxiska kungadömet raserades ett efter ett.

Bernard Cornwells böcker visar också tydligt hur lätt det är, för vilket fredligt land som helst som mist sin förmåga att försvara sig, att hamna i beroendeställning och träldom mot både överhet och de utländska erövrarna och varför de sedan försöker göra allt för att slippa loss från tyranniet.

Men författaren tydliggör hur viktigt det är att kunna försvara ett land. Det är en sanning som tydliggörs i de flesta historiska romaner, men som politiker från skilda läger, fortfarande inte tycks vilja förstå.

Alfred är den ende av Englands monarker som har förärats titeln ”The great” eller ”den store”

Cornwells romaner försöker också förklara varför han, trots sin vankelmodighet i både krig och fred, förtjänar detta tillnamn. Alfred var trots all sin tvehågsenhet, den som räddade Wessex från tyranniets förbannelse, och i slutändan även det engelska samhället, från de danska attackerna.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida