[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Uppenbarelserna i Fatima
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 16 mars 2008

Uppenbarelserna i Fatima – som skildras i inledningen av författarens Steve Berrys omtalade och spännande bok: Den tredje hemligheten (Bokförlaget Forum, 2003) – utgår från ögonvittnesberättelser, som publicerades i början av 1900-talet. Uppslaget till denna boken är en följd av att författaren som barn gick i katolsk skola. Han har alltid fascinerats av berättelsen om uppenbarelserna i Fatima.

Den tredje hemligheten
Författare: Steve Berry
Översättare: Ulf Gyllenhak
Förlag. Forum förlag, 2003

Händelserna i Den tredje hemligheten utspelar sig huvudsakligen i Bosnien, Rumänien och Vatikanen. Kväll efter kväll återvänder påven Klemens XV till Vatikanens hemliga arkiv. Efteråt är han plågad och förfärad. Hans närmaste man och förtrogne, fader Colin Michener, förstår att orsaken är den tredje hemligheten – den enda av Jungfru Marias profetior som aldrig avslöjades för världen, måste undersökas närmare. Påven, som redan känner till den tredje hemligheten, men inte vill avslöja den för sin närmaste man, ger honom i uppdrag att utreda frågan.

Dock kan ingen av dem ana de radikala och brutala konsekvenserna påven drar ur den tredje hemligheten. De skulle komma att skaka om Vatikanen i grunden.

Under de senaste tvåtusen åren har fenomenet med de ”Maria – uppenbarelser” som skildras i boken återkommit med överraskande regelbundenhet. I modern tid är det synerna i La Salette, Lourdes, Fatima och Medjugorje som är de mest anmärkningsvärda, men det finns också oräkneliga andra. Steve Berry vill med sin bok Den tredje hemligheten bjuda på såväl kunskap som underhållning – dessutom innefattar hans berättelse ett stort antal faktiska händelser, som skakat om Vatikanen i sina grundvalar.

De tre hemligheterna, som citeras i boken, är ordagrant återgivna från den ursprungliga texten. Historien om Francisco och Jacinta jämte den tredje hemligheten besynnerliga historia – att den låg förseglad i Vatikanen fram till maj 2000, och bara lästs av påvar – är också med sanningen överensstämmande, liksom att den katolska kyrkan förbjöd syster Lucia att offentligt uttala sig om uppenbarelserna i Fatima.

Även synerna i Salette från 1846 som står omnämnda i Den tredje hemligheten är korrekt återgivna – liksom berättelsen om de två skådarna, deras kritiska uttalanden och påven Pius IX bitska kommentarer. Just den ”Maria – uppenbarelsen” är en av de allra märkligaste och hamnade i vanrykte genom skandaler och omvärvdes av tvivel.

Till uppenbarelserna hörde ett antal hemligheter. Det är helt sant att dessa orginaltexter har försvunnit från Vatikanens arkiv. Hur detta har kunnat ske, är det däremot ingen som hittills velat avslöja. Det fördunklar ytterligare vad det var som ägde rum i byn uppe i de franska Alperna.

Situationen är liknande vad gäller Medjugorje även om uppenbarelserna här är av en helt annan karaktär. I Medjurgorje handlar det inte om någon enstaka uppenbarelse eller ett antal syner med några månaders intervaller. I stället rör det sig om här om tusentals uppenbarelser, under loppet av två decennier. Kyrkan har ännu inte formellt erkänt att något skulle ha inträffat i Medjurgorje – även om byn numera har utvecklats till en populär vallfartsort.

Synerna i Medjurgorje förknippas med tio hemligheter. Steve Berry kunde inte motstå att också införa detta, i den fantastiska handlingen som utspelar sig i boken, som också speglar katolska prästers tvivel om sitt värv och hur den katolska kyrkan bäst skall kunna anpassa sig till dagens verklighet.

Konflikterna blommar ut och fördjupas under de allvarliga händelserna som utspelar sig. Motsättningarna mellan konservativa och liberala, mellan italienare och icke-italienare, mellan européer och övriga världen blir uppenbara. Kyrkan som ständigt tvingas brottas med dessa motsättningar utgör en perfekt bakgrund till de motstridiga uppfattningarna mellan påven och hans underlydande kardinaler, som författaren skildrar med stor inlevelse och kunskap.

Som mänsklig institution är den katolska kyrkan unik. Den har inte bara överlevt i över tvåtusen år, utan den fortsätter också att växa och frodas. Många undrar säkert också vad som kommer att hända med den katolska kyrkan under detta århundrande. Vissa vill i grunden förändra kyrkan. Andra vill söka sig bakåt i tiden. Med det som Leo XIII sade år 1881 kanske ändå är det som bäst sammanfattar vad det hela handlar om: ”Kyrkan behöver blott ett: sanningen”

Frågan om Guds existens förblir ändå en trosfråga. I tvåtusen år har tvivlare krävt bevis på att Gud existerar. Påtagliga bevis och som undanröjer alla tvivel. För de verkligt troende finns inte några sådana tvivel om att han är ett levande väsen, medveten om världen. Ett Högre Väsen, som på alla sätt låter sin närvaro märkas.

Vad författaren lyckas fånga i sin bok handlar inte bara om Gud, om ett bra liv och evig lycka. Den tredje hemligheten handlar om dem som utnyttjar religionen för att nå sina egna politiska syften, och använder sig av sin makt, ärelystnad och girighet för att nå sina mål.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida