[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Gud och min rätt (Dieu et mon droit)
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 24 jan. 2009

”Gud och min rätt” är fortfarande mottot för den engelska kungafamiljen. Ett motto som inte längre har samma politiska betydelse som förr, när både kungar och påvar tävlade om att kämpa för, och försvara kristendomens betydelse, om det gynnade deras egna maktambitioner.

Brödraskapet
Författare: Robyn Young
Översättning: Jessica Hallén
Bokförlaget Prisma, 2007

Hur det kunde gå till under 12- och 1300-talet skriver den unga engelska författaren Robyn Young i sin spännande medeltidstrilogi som handlar om tempelriddarnas sista storhetstid. I tre delar, varav två böcker är översatta till svenska av Jessica Hallén, ”Brödraskapet” (Prisma, 2007) och ”Korståg” (Prisma, 2008) har hon skildrat Tempelriddarnas korståg och liv, vars sista del Requiem ( Hodder & Stoughton, 2008 ) ännu inte givits ut på svenska.

Robyn Young är född i Oxford 1975. Hon har en mastersexamen i kreativt skrivande från universitet i Sussex. Hennes första bok: Brödraskapet blev den bäst säljande debutboken i original i Storbritannien, när den kom ut i England 2006. Uppföljaren Korståg tog sig direkt in på andra plats på den engelska topplistan, bara några dagar efter att den släpptes hösten 2007.

Vad som inspirerade Robyn Young att ägna tio år av sitt liv för att skriva denna trilogi var historiken Malcom Barbers bok: The trial of the templars som beskriver den fruktansvärda rättegången mot ordenssällskapet och dess slutliga upplösning.

Det var den franske kungen Filip IV som inledde den makabra kampen mot tempelriddarna och judarna i Frankrike. Eftersom han ville stärka sin egen ekonomiska makt, ville han också beslagta deras egendomar, samtidigt som han uppmanade grannländerna att göra samma sak.

Filip, som även kallades ”den sköne” bekämpade också England och påven. När påven Benedikt XI hade avlidit 1304, lyckades Filip den sköne genomdriva att hans efterträdare utsågs Klemens V, som tidigare varit ärkebiskop i Bordeaux och i allt rättade sig efter den franske kungen.

Klemens V godkände till och med att påvedömet flyttades från Rom till Avignon i Frankrike. En period som brukar kallas för påvarnas babylonska fångenskap. Genom påvens skändliga beredvillighet lyckades också Filip den sköne få Tempelherreorden upplöst och några av dess ledare brända på bål. Under hans kungadöme växte kronans makt i Frankrike.

Det är om denna tid och om korstågen, hur Tempelriddarna förlorade Jerusalem, den franske kungens kamp mot England och sina egna landsmän som utgör skildringen i böckerna. Även hur Englands kung Edward I, utnyttjade Tempelriddarna för sina egna syften i sin kamp mot Skottland skildras ingående. Till skillnad mot personskildringarna som vi inte kan veta så mycket om, bemödar sig Young följa faktiskt historiska händelser så noga som det går i sina romaner.

Hennes första bok Brödraskapet skildrar hur vännerna Will Campbell och Garin de Lyons tränas att bli tempelriddare i ordens högkvarter. Samtidigt som ett skoningslöst krig startas mot de kristna för att driva ut dem från det Heliga landet. Politik, passion, konspirationer och krig – Brödraskapet är den första delen i denna trilogi som rymmer allt man kan önska sig av en underhållande historisk roman.

Efter årtal av blodspillan har en hemlig, fredsbefrämjande sammanslutning, Brödraskapet, lyckats medla fram en vapenvila mellan kristna och muslimer i det heliga landet. Samtidigt är Sultan Baybars i Kairo fångad i en maktkamp: hans äldste son och tronarvinge har blivit inblandad i en maktkamp mot sin egen far. Baybars som vill ta sig an det mäktiga mongolriket, medan hans son krossa de kristna och driva ut dem från det Heliga landet en gång för alla.

Korståg
Författare: Robyn Young
Översättning: Jessica Hallén
Bokförlaget Prisma, 2008

I hennes andra bok Korståg trängs Tempelriddarna från två håll. Deras sista befästning i Palestina hotas. Då ger sig den unge tempelriddaren Will Campbell ut på ett uppdrag för att rädda den bräckliga freden. Boken skildrar hur starka krafter och farligt fiender står i Will Campbells väg.

Requiem
Författare: Robyn Young
Bokförlag: Hodder & Stoughton, 2008

I tredje boken Requiem får vi slutligen veta hur det går för Tempelriddarna som tvingas återvända till England och Frankrike, hur Filip den Sköne löser sina dispyter med påven, och hur Kung Edwards krig mot Skottland slutar, som pågått i olika omgångar, där även Tempelriddarna tvingas delta i stridigheterna.

Vad som slår mig när jag läser Robyn Youngs trilogi är hur den absoluta makten korrumperar.

Vem det än är som innehar det högsta ämbetet. Därför är det bra, att skilja kungamakten från politiken, vilket sent omsider blivit verklighet i Sverige. Att kyrkan skiljs från staten, är lika viktigt, vilket också nyligen skett i vårt land.

Robyn Youngs trilogi som behandlar det kristna imperiets dramatiska dagar i det Heliga landet, kriget mellan England och Skottland under befäl av Edward I, och slutligen Tempelordens ödesdigra fall, i händerna på den franske kungen, Filip IV är en lärorik och spännande läsning, om manipulation och makt på högsta nivå, som pågår ännu i våra dagar.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida