[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Förvandlingen
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 10 okt. 2009

Stephenie Meyer, författare till Twilightsagan, bästsäljarserien om Bellas och Edwards omöjliga kärlek, har skrivit sin första vuxenroman: ”Genom dina ögon” (Damm förlag, 2009) Romanen är en fantasifull, omtumlande och tänkvärd science fiction-berättelse och kärlekshistoria, som utspelar sig i en nära framtid på jorden.

Bokens titel: Genom dina ögon
Författare: Stephenie Meyer
Förlag: Damm förlag, 2009

Världen har blivit invaderat av en osynlig fiende. Genom kirurgiska ingrepp förvandlas människorna till ofrivilliga ”värdar” för dessa inkräktare. Deras kroppar och själar försvinner och övertas, men kropparna förblir ändå intakta. Bara några få människor lyckas fly undan – för att till varje pris kunna bevara sin egen själ – sin integritet och sitt självständiga tänkande.

Det är inledningen Stephenie Meyers nya roman som handlar om hur viktigt det är att bevara sin självständighet. Att inte ge efter för yttre påtryckningar, vilka de än vara må – som i värsta fall kan förvandla oss till ett viljelösa redskap – i händerna på ovälkomna främlingar som vill ta full kontroll över våra handlingar.

Men alla finner sig inte i sitt öde, utan försöker befria sig själva från den yttre och inre fienden som försöker ta den mentala kontrollen över deras agerande och känslor. Eftersom människorna blivit övermannade av främmande själar – som till sin natur egentligen är barmhärtiga, tålmodiga, rättskaffens och kärleksfulla – borde deras inflytande bara vara av godo, vilket det snart visar sig inte vara.

Konflikten blir snart uppenbar, när en del som blivit invaderade av dessa främmande element fortfarande vill kunna tänka fritt – utan att för den skull kunna förmå sig agera som de själva vill – eftersom de fullständigt har tappat kontrollen över både kropp och själ.

De kan bara påverka genom att fortsätta att känna och tänka, vilket gör att konflikten mellan dem själva och den främmande själen snart blir uppenbar för både inkräktaren och de utsatta, som gör allt för att försöka behålla viljan att försvara både sig själva och sin närmaste omgivning.

Vad som händer när fienden opererar sig in i kroppen och äter sig in i själen, berättar Stephenie Meyer om på ett känsloladdat och insiktsfullt sätt. Hon är fenomenal i sitt sätt att röra om i själarnas känsloliv – när hon beskriver vad som händer – och beskriver hur det uppstår mental krockar mellan några av dem som utsätts för övergreppet och försöker försvara sig.

Hon får oss att förstå och känna hur det måste gå till när människor ofrivilligt bryts ner av sina fiender. Hur de till slut slits sönder inifrån, utan några större möjligheter att kunna försvara sig mot yttre omständigheter. Man får en känsla av hur det kan bli när ett nytt klaustrofobiskt samhälle växer fram. Invasionen framkallar total försvarslöshet mot den yttre makten, som visar sig vara större och starkare än människorna någonsin upplevt tidigare.

I den värld som den yttre och inre fienden har skapat åt människorna, finns inte längre utrymme för någon reträtt. Det finns inte längre någon fredad plats att fly undan till. För några blir det snart omöjligt att skilja sina egna och inkräktarens känslor, när det gäller både kärlek och åtrå.

Det är inkräktarnas förmåga att linda sig fast i kroppens tankecentrum som gör att människorna förvandlas till försvarslösa offer. Stephenie Meyers intensiva skildring om hur människorna först besegras – för att sedan ändå försöka kämpa emot – lämnar läsaren kippande efter andan.

Melanie Stryder som är en ung kvinna som sett sin omgivning förvandlas, är en av dem som lyckats fly. När hon till slut tillfångatas och förvandlas och tror att slutet är nära, lyckas hon ändå överleva. I stället för att försvinna kämpar hon emot och lyckas fylla inkräktaren med sina egna tankar och känslor vilket snart visar sig få oanade konsekvenser för alla inblandade.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida