[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Ondskan
Av Mats Lönnerblad - 17 sept.
2012

2012 är det hundra år sedan Raoul Wallenberg föddes. Författarna Ingrid Carlberg och Bengt Jangfeldt har tecknat varsitt porträtt i helfigur av en man som växte upp i en priviligierad miljö inom Wallenbergssfären, men inte gavs några karriärmöjligheter, inom ramen för den förmögna bankdynasti, vars innersta krets han tillhörde.

Bokens titel: ”Det står ett rum här och väntar på dig…” Berättelsen om Raoul Wallenberg
Författare: Ingrid Carlberg
Förlag: Norstedts, 2012

Bokens titel: Raoul Wallenberg. En biografi
Författare: Bengt Jangfeldt
Förlag Wahlström & Widstrand, 2012

Slumpen skulle ändå göra Raoul Wallenberg till den mest kända personen inom hela Wallenbergklanen både i Sverige och utlandet, som stor humanist och livräddare, när han fick i uppdrag att under andra världskrigets slutskede, skickas ut som diplomat på ett livsfarligt uppdrag till Budapest – för att rädda ungerska judar – undan de tyska nazisternas ondskefulla utrotningskrig mot alla judar.

Från början var Ungern Tysklands allierade under andra världskriget. Landet hade därför infört många antisemitiska lagar, men motsatte sig Adolf Hitlers krav på att även ungerska judar skulle deporteras till olika förintelseläger.

Till slut fick Hitler nog. Den nazistiska ockupationen av Ungern ägde rum den 19 mars 1944. En vecka senare, den 31 mars publicerades de första nya ännu strängare förordningar för Ungerns judiska befolkning – inklusive ”såsom judar betraktade” personer. Bland annat förbjöds judar anställda inom stat och förvaltning och kommun, judiska tidningsmän, advokater och skådespelare att utöva sin verksamhet.

Judar fick inte längre driva affärsverksamhet, inneha telefon, använda taxi, köra bil eller motorcykel, och de måste anmäla innehavet av kontanter, värdesaker, sparmedel och radioapparater. Deras rätt att uppehålla sig på offentliga platser begränsades starkt och alla judar över sex år skulle tvingas bära en gul sexuddig stjärna i tyg, skriver Bengt Jangfeldt i sin bok: ”Raoul Wallenberg. En biografi” (Wahlström & Widstrand 2012) Till slut trappades den antijudiska politiken upp. Den 3 november utfärdades ett dekret om att alla återstående judiska tillgångar i Ungern skulle beslagtas.

Författaren Ingrid Carlberg har i sin bok:”Det står ett rum här och väntar på dig…” Berättelsen om RaoulWallenberg” (Norstedts förlag, 2012) med vetenskapligt precision arbetat fram en omskakande läsupplevelse, där kända gestalter i historien plötsligt får liv. Personen Raoul Wallenberg framträder ur skuggorna, hans barndom, tillvaro i Moskvas fängelser likaså. Med hjälp av täta nedslag i samtidshistorien skapar hon en djupare förståelse för vad som hände judarna i Ungern.

Det var en amerikansk-svensk räddningsaktion som möjliggjorde Raoul Wallenbergs resa till Budapest. När han utsågs till legationssekreterare och ombud för det amerikanska War Refugee Board, hade man förstått, att han hade fler kvaliteter som gjorde honom lämpad för uppdraget.

Raoul Wallenbergs uppfinningsrikedom och förmåga räddade många judar undan nazisternas utrotningsprogram. Hans initiativförmåga och organisationstalang, gjorde att tusentals judar räddades undan de nazistiska dödslägren.

Uppdragsbeskrivningen bröt mot diplomatisk praxis genom att förorda bruket av mutor och andra okonventionella metoder. Wallenbergs mission var också originell, för att inte säga unik, i den meningen att en diplomat i svensk tjänst i huvudsak agerade på uppdrag av en främmande makt. Uppdraget gick ju ut på att förhandla med fienden, övertala och överlista honom för att rädda så många judar som möjligt undan förintelsen.

Förintelsen av judar i Ungern skilde sig från operationerna i Polen och andra länder, dels genom att den ägde rum för öppen ridå. På mindre än två månader, mellan den 14 maj och den 8 juli, bortfördes enligt officiella siffror 437.351 judar huvudsakligen från provinsen.

Judarna transporterades i godsvagnar till koncentrationslägret i Auschwitz.Det var den största deportationsoperationen under hela kriget, inklusive deportationerna från Warsawa 1942. Enligt Winston Churchill var utrotningen av de ungerska judarna ondskan personifierad och förmodligen det största och hemskaste brott som begåtts i världshistorien.

Ungern hade vid tiden för den tyska inmarschen haft en stor och i princip intakt judisk befolkning och var därmed det sista hindret för nazisternas ambitioner att göra Europa ”judenrein” Det praktiska arbetet med att likvidera så många judar som möjligt sköttes av SS-Obersturmbannführer Adolf Eichman, som anlände till Budapest den 21 mars, två dagar efter ockupationen. Eichmann var en ökänd antisemit och en av arkitekterna bakom nazisternas planer på judefrågans ”slutlösning”.

”Befrielsen” av Ungern var först ett faktum, när ryssarna körde på tyskarna på porten, och själva invaderade Ungern. Det var också utrotningen av en av Europas största judiska populationer. I Budapest hade vid krigsutbrottet bott cirka 250.000 judar. Under krigsåren minskade stadens judiska befolkning med 100.000 personer, varav 85.000 efter den tyska ockupationen i mars 1944. Sammanlagt föll 570.000 ungerska judar offer för förintelsen, 437.000 under loppet av sju veckor våren 1944.

Raoul Wallenberg – som trodde på Ungerns återuppbyggnad och ryssarnas välvilja – misstog sig rejält. När han gick ryssarna till mötes efter invasionen häktades han och hans tillgångar beslagtogs, varefter han så småningom förflyttades till ett ryskt fängelse. Men innan sovjetledningen vintern 1947 beslöt sig för att avveckla ”Wallenbergärendet” kan man dock ha övervägt en annan lösning, nämligen en utväxling mot Sovjetmedborgare som av olika anledningar hamnat i Sverige under kriget.

Stalin tog därför, mot sin vana, emot Sveriges ambassadör i Moskva Staffan Söderblom för att träffa honom under en timme. Men Söderblom spelade bort sin möjlighet att rädda livet på Raoul Wallenberg, genom att han sade sig vara personligen övertygad om att Wallenberg fallit i offer för en olycka eller dödats i krigets slutskede. Mötet med Stalin var således över på fem minuter.

Jangfeldt menar att detta svar var snudd på brottsligt uttalande eftersom Sverige på detta sätt försatte sina möjligheter att få tillbaka den största hjälten under andra världskriget som personligen med stort mod och uppfinningsrikedom räddat livet på tusentals judar i Ungern, utan någon som helst egen vinning.

Efter att ha läst både Carlbergs och Jangfeldts berättelser som skett med stöd av tidigare opublicerat källmaterial – om Wallenbergs stora mod och köpslående med den tyska ockupationsmakten och hela tiden med sitt eget liv som insats – för att rädda så många judar undan den ondskefulla tyska ockupationsmakten där han lyckades dupera tyskarna, blev det till slut Stalin och den ryska invaderingen av Ungern, som avgjorde Raoul Wallenbergs öde.

Ansvaret för Raoul Wallenbergs fick offra sitt liv, vilar tungt på både Wallenbergs närmaste släktingar i Sverige, den svenska regeringen och ambassaden i Moskva, att de inte gjorde tillräckligt för att rädda hans liv, när det fortfarande var möjligt.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

Bankrättsföreningen

     

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida