[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Obligatorisk läsning för domare
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 6 juni 2003

I dag har det hunnit gå 23 år sedan jag på uppdrag av Föreningsbanken, fick i uppdrag av att ta fram ett omfattande studiematerial till en kurs till beslutsfattare i bank.

Bokens titel: Handbok i bankrätt
Författare: Gabriel Donner
Förlag: Juridik & Samhälle, 1996

Vad som redan då slog mig, när jag arbetade med hela utbildningspaketet som bland annat handlade om frågor och svar om kreditgivning som även innefattade utlåningsbestämmelser och säkerheter, var hur uttunnat underlaget kändes. Som skribent saknade jag den självklara och viktiga juridiska informationen, som jag ville delge de förtroendevalda i banken.

När jag förde ämnet på tal för uppdragsgivaren, fick jag veta ”att det var praxis som gällde” och att de förtroendevalda i bankerna väl kände till denna praxis, varför jag inte behövde oroa mig. Själv känner jag fortfarande inte till vilken denna praxis är som vare sig bankfolk eller domstolarna tillämpar i Sverige, eftersom det inte klart framgår av alla de hundratals domar jag under de senaste tio åren läst igenom.

Först nu finns en del av denna viktiga information tillgänglig. Den är skriven av Gabriel Donner som arbetar som affärsjurist med stor erfarenhet av bankjuridik och internationell rätt. Han har tidigare skrivit om svenska fastighetsrätt för den tyska marknaden, och är för närvarande verksam som advokat i Stockholm.

Redan i inledningen av boken skriver Donner att när det gäller bankrätten, i vad som avser förhållandet mellan kund och bank var bara vissa delar utredd, medan helheten var ytterst svagt dokumenterad både i lag och doktrin.

Den bok som Gabriel Donner har skrivit är både omtumlande och skakande läsning, trots det lite tråkiga namnet. Boken heter Handbok i bankrätt (Bokförlaget Juridik & Samhälle, 1996)

Den tar upp en del av den elementära information om svenska förhållanden mellan bank och kund som jag tidigare saknat, och innefattar både en bankhistorisk tillbakablick och bankernas ansvar i dag.

Som bekant är relationen mellan bank och kund inte okomplicerad. De tidigare redogörelser kring regelverket har varit ovanligt sällsynta. Handbok i bankrätt hjälper till av avhjälpa denna brist och presenterar förhållandet mellan kunden och banken ur rättslig synvinkel.

Förutom de grundläggande reglerna för bankernas verksamhet behandlas bland annat frågor om kontoföring, bankgarantier och banksekretess. I boken ges en omfattande beskrivning av svensk praxis på området. Som ett värdefullt komplement vid tolkningen av den svenska bankrätten redovisas även viktiga utländska rättsfall.

Vad som omgående slår mig när jag läser boken, är att vare sig svenska banker eller domstolar bryr sig om att följa det regelverk som Gabriel Donner beskriver i sin bok.

Under bankkrisen tillät sig bankerna att säga upp krediter under löpande avtalsperiod, utan att säkerheterna hade försämrats. När sedan alla dessa mål skall prövas i domstol behöver bankerna inte heller bevisa att säkerheterna har försämrats. Ett klart brott mot gällande avtalsrätt !

Vad jag saknar i boken är kommentar till den europeiska bankrätten som i princip gäller i Sverige från det vi gick med i EU, men som fortfarande inte följs av vare sig svenska banker eller domstolar.

Men det kanske inte är så konstigt. När jag tidigare debatterat denna fråga med Ulla Lundquist, VD för Bankföreningen i Dagens Industri (DI), så hävdade hon på fullt allvar att det inte finns någon europeisk bankrätt ! Det verkar också vara svenska domstolars inställning, eftersom dom vare sig följer den svenska avtalslagen eller den europeiska bankrätten i bankmål.

Därför betraktar jag Handbok i bankrätt som en grundkurs för svenska domare, som de måste börja lära sig för börja kunna följa lagen i bankmål i den dömande verksamheten.

För en senare fortsättningskurs, vill jag gärna rekomendera nyttig läsning av professorn i bankrätt, Blanche Sousi-Roubi, verksam vid Jean-Moulin universitets i Lyon. Hennes numera klassiska bok som även svenska domare bör ta till sig heter: Droit Bancaire Européen (Dalloz, 1995)

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida