[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Ny bok från SNS
Av Svante Thunberg - Bankrättsföreningen 19 juni 2003

Stabiliseringen av den svenska kronan efter det att den fasta kronkursen övergavs år 1992 beskrivs ingående i en nyutgiven bok, ”På jakt efter ett nytt ankare – från fast kronkurs till inflationsmål” utgiven av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS-Förlag.

Bokens titel: På jakt efter ett nytt ankare
Författare: Lars Jonung (red) Krister Andersson, Carl Bildt, Urban Bäckström, Bengt Dennis, Klas Eklund, Carl B Hamilton, Lars Heikensten, Nils Lundgren och Ulrika Stuart
Förlag: SNS Förlag, 2003

Boken vars författare alla var centrala aktörer vid räddningen av den svenska ekonomin, som politiker, experter eller oberoende ekonomer  ger en inblick i de drastiska åtgärder som bokens författare är medansvariga till.

Boken ger en god bild i svensk ekonomisk nutidshistoria men störs av påståendet, när boken presenterades, att stabiliseringsåtgärderna skedde först i början av år 1995.

Den viktigaste stabiliseringsåtgärden inträffade redan år 1992 när Riksbanken efter hårdnackat försvar mot spekulativa attacker övergav den fasta växelkursen för kronan mitt under en djup nedgång i den ekonomiska aktiviteten där kronan gavs en flytande växelkurs.

Därefter följde en rad selektiva stabiliseringsåtgärder avsedda att lösa den ekonomiska kris landet befann sig i .

Till de mer uppmärksammade hör räddningen av landets konkurspliktiga banker vilka räddades med statliga mångmiljardbidrag och av kunder som tvingades förlora sina företag och fastigheter, värden som gav bankerna nytt egenkapital. Ca 60.000 friska företag tvingades i konkurs vilket utlöste massarbetslöshet, familjetragedier och social oro.

Boken ger många intressanta krislösningar av vilka de flesta bygger på att någon annan till slut tvingas betala priset för krisen.

Målet var att återupprätta statens, bankernas och näringslivets ekonomiska frihet.

Författarna, Krister Andersson, Carl Bildt, Urban Bäckström, Bengt Dennis , Klas Eklund, Carl B. Hamilton, Lars Heikensten, Nils Lundgren och Ulrika Stuart ger alla sin syn och ännu färska minnesbilder i vår ekonomiska nutidshistoria.

Däremot blir den besviken som i boken väntar sig kunna blicka framåt för att finna lösningar som ger ekonomisk tillväxt och ökat välstånd.

Författarna är alla experter på krishantering och stabilisering. Att Sverige klarar inflationsmålet och idag har en stabil låg ränta visar att den tidigare krisen nu är löst. Runt hörnet väntar alltid en ny kris. Boken har 439 sidor, utges av SNS-Förlag. ISBN 91-7150-919-4. Pris ca 350 kr.

Svante Thunberg

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida