[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sverige måste värna om kapitalismen !
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen 3 aug. 2003

Med en rätt ekonomiska och politiska ideologi, kan Sverige mycket väl mäta sig med hårdaste internationella konkurrens ! Det har landet redan visat under den snabba ekonomiska utvecklingen från slutet av 1800-talet ända fram till mitten av 1900-talet.

Boken titel: The Spirit och Capitalism
Författare: Liah Greenfeld
Förlag: Harvard University Press,2001
Antal sidor: 540

I dag är situationen den motsatta. Sverige är på väg ”från folkhem till fattigstuga”. Det är den stora offentliga sektorn, och avsaknandet av ett kapitalistisk tänkande, som gör att landet för närvarande är den EU-medlem där skattebetalarnas får minst valuta för pengarna.

Om den svenska offentliga sektorn vore lika effektiv som den i Luxemburg eller i Japan, skulle utgifterna kunna vara 500 miljarder mindre per år, utan att det ledde till sämre resultat. Det hävdas i en rapport från Europeiska Centralbanken (ECB 2003) . I denna rapport framgår också att Sverige för närvarande har de största offentliga utgifterna, i förhållande till BNP, av samtliga OECD-länder.

Vad Sverige behöver är ett nytt ekonomiskt och nationalistiskt tänkande. Bort från rådande planhushållning och socialism ! Om utvecklingen mot ett nationalistiskt och ett kapitalistiskt tänkande har professorn i politisk vetenskap vid universitetet i Boston, Liah Greenfeld skrivit en gedigen och välavfattad avhandling i bokform med den välfunna titeln: ”The Spirit of Capitalism” ( Harvard University Press, 2001 ).

Denna bok borde utkommit tidigare så att svenska politiker från vänster till höger kunnat tillgodogöra sig innehållet tidigare. Innnan den svenska nedgången i den svenska ekonomin satte igång på allvar, vilket skedde under den svenska bankkrisen (1987 - 1993), när den svenska statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta och 60.000 företag slogs ut helt i onödan, som jag tidigare skrivit om i min bok: ”Från bankkris till börskris” ( Bankrättsföreningen, 2003)

I boken skriver Liah Greenfeld visserligen inte någonting om Sverige, eftersom den svenska handeln och industrialismen kom därför i gång relativt sent, och kom av sig alldeles för tidigt.

Det är därför bara under första hälfen av 1900-talet som Sverige kunnat visa framfötterna. Innan planhushållning och den socialistiska politiken stannade upp utvecklingen. Under de sista 30 åren har de svenska småföretagen minskat med hälften i landet. De medelstora företagen har i praktiken försvunnit. De flesta storföretagen är sedan några år utlandsägda.

Bara under de sista tio åren har den svenska kronan sjunkit som en sten mot omvärlden med ca 30% !

När det gäller den kapitalistiska utvecklingen i Sverige kan man med gott fog jämföra med utvecklingen Holland, som under en kort period fram till 1648 upplevde en ekonomisk glansperiod av sällan skådat slag, som sedan i likhet med Sverige sedan nästan helt avstannade. Det var dåtidens fiskala system och den holländska statsskulden som gjorde att landet på mycket kort till förlorade större delen av det välstånd man så mödosamt byggt upp.

I sin bok fokuserar Liah Greendfeld sitt intresse på betydelsen av nationalism och ekonomisk tillväxt, som hon menar hör ihop. När jag själv tänker på hur kort tid det tagit Sverige att förvandlas ”från folkhem till fattigstuga”, inser jag själv betydelsen av ett nationalistisk tänkande, som både uppmanar till egna ekonomiska initiativ, och belönar entreprenörer och företagare för vad de lyckas åstadkomma. .

När man skriver om kapitalism är det viktigt att inte blanda ihop begreppen.

Kapitalism är inte liktydigt med ”ett obegränsat habegär” som många inom den svenska intellektuella eliten gärna vill få oss att tro. Kapitalism är att bygga företag och skydda ägandet. Något som Sverige inte visat sig är särskilt bra på under de senaste tre decennierna.

Under denna period har bara ett fåtal stora företag kunnat sjösättas i landet, som Hennes & Mauritz, IKEA och Tetra Pak. Av dessa tre, har två av företagen redan flytt till utlandet med både ägande och kapital.Det tredje företaget ( Hennes & Mauritz ) åtnjuter tillsammans med några andra familjeföretag speciella förmåner, för att förmås vara kvar i Sverige.

Det är den ofta brutala men nödvändiga process, som kapitalism utgör för varje lands ekonomiska och sociala utveckling, verkat ha avstannat i Sverige. Belöningssystemen för entreprenörer och företagare fungerar inte. Svenska småföretagare beskattas ofta hårdare än sina anställda. Och har sämre sociala förmåner. Företagarnas tidigare privilegier har ersatts av den socialdemokratiska kravmaskinen.

I dag är det den socialdemokratiska regeringen och de stora fackliga organistationerna med LO och TCO i täten som dikterar villkoren för företagarna i Sverige.

Följden har blivit att företagarna läggs på allt större ansvar vilket gör att en stor del av produktionen redan flyttat utomlands. Det har helt enkelt blivit för dyrt att producera varor och tjänster i Sverige. Den sista spiken i kistan slogs in strax före riksdagens sommaruppehåll. Då beslutade majoriteten i riksdagen att det är företagen som skall betala för den andra sjukveckan, eftersom allt fler svenskar sjukskriver sig.

Om utvecklingen för socialistiska länder borde vi redan ha lärt av Sovjetunionen. 1900-talet slutade med Sovjetunionens kollaps. Enligt Liah Greenfeld utgör det största hotet mot kapitalism, förändringar i motivation hos medborgarna, för att skapa ekonomiskt välstånd.

I Sverige märks denna bristande motivation tydligt. Svenskar tillåts sjukskriva sig hellre än att arbeta. Medborgarna kräver en högre levnadsstandard, stället för att själva skapa välstånd.

Det är därför som majoriteten av svenskarna hellre socialistiskt än borgerligt.

Boken The Spirit of Capitalism besvarar den fundamentala ekonomiska frågeställningen, en frågeställning som vare sig ekonomer eller ekonomiska historieberättare hittills lyckats besvara: vad är det som utgör orsakerna i olika länder ( snarare än omständigheterna) för ekonomisk utveckling ?.

Liah Greenfeld fokuserar sitt svar kring problemen kring vad som är motiveringen för att lyckats ekonomiskt. Hennes bok innehållet en detaljerad analys kring utvecklingen av ekonomiskt medvetande i England, Holland, Frankrike, Tyskland, Japan och USA. Boken rekommenderas därför varmt till alla svenskar, som vill förstå vilken politisk väg Sverige måste slå in på för att få tillbaka The Spirit of Capitalism

Mats Lönnerblad

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida