[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Varning för falska profeter !
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen 6 aug. 2003

Om bibeln tolkades bokstavligen i stället för symboliskt, skulle tankarna om Gud som framförs i bibeln bli omöjliga att förlika sig med. Gör man dessutom Gud ansvarig för allting som händer i bibeln och här på jorden, blir Gud dessutom en despot och tyrann.

Bokens titel: A History of God
Författare: Karen Amstrong
Förlag: Vintage, 1999
Antal sidor: 508

Det skriver den f d nunnan och författaren Karen Armstrong i boken ”A History of God”

(Vintage, 1999) . På cirka 500 sidor sammanfattar hon 4.000 års olika uppfattningar om Gud. I boken utgår hon inte bara från den kristna uppfattningen om Gud, utan beskriver också filosofernas, judarnas och muslimernas Gud. Det är jämförelserna med de olika religionernas uppfattningar om Gud och Guds profeter, som gör boken mycket intressant och läsvärd.

Ett exempel på Guds obarmhärtighet är när Abraham först trodde sig tvingad att offra sin son Isak till Gud, bara för att bevisa sin trohet mot honom. Ett annat är den grymma berättelsen om utvandringen från Egypten, där Gud i moderna öron framstår som både tyrannisk och sadist. Han både förvandlar Nilen till blod och sänder sin dödsängel för att döda alla förstfödda söner i Egypten. Bara för att förmå Farao att släppa Moses, och låta honom och hans anhängare lämna landet.

Amstrong menar att varje generation måste skapa sin egen bild av Gud som fungerar i sitt sammanhang. Själv fick hon som mycket ung bland annat lära sig att Gud är den yttersta orsaken, som ensam existerar i sig själv, utan att riktigt förstå vad det betydde. Det var för att bättre förstå det kristna Gudsbegreppet som Karen Armstrong ägnat större delen av sitt liv för att tillgodogöra sig ytterligare kunskaper om olika religioner, och senare skriva om vad hon lärt sig.

Hon vänder sig mot det faktum att många tror sig om att kunna exploatera sin egen personliga Gud för egen vinning. Myten om ”det utvalda folket” från många fundamentalister har skapat föreställningar, om den personlige Guden som gärna erbjuder sina tjänster. Men bara åt dem som tjänar honom bäst och på rätt sätt.

Karen Amstrong skriver inte bara om Gud utan även om Guds profeter som i likhet med Jesus upphöjts till gudomlig status, utan att de själva någonsin betraktat sig själva som jämlika med Gud. Hon menar också att det är den ständiga utmaningen från vetenskapen som chockar och förändrar trossamfundens uppfattning om det faktiska innehållet i olika religioner.

Förr tolkade många bibeln bokstavligen. Numera uppskattas den symboliska handlingen mer. Bibeln, koranen och andra religiösa skrifter tolkas på ett helt annat sätt än tidigare. Idéerna om den personlige Guden verkar i dag vara helt oacceptabel. Av både andliga, intellektuella, moraliska och vetenskapliga skäl.

Vi människor klarar inte av tomhet och isolering och utanförskap. Det är därför religionen fyller våra liv med mål och mening. En omständighet som några inte tål. Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) talade om att Gud alltid hade funnits i människornas medvetande, men att vi måste göra oss av med honom, eftersom han inkräktade på vår frihet.

Tyvärr har individualismen blivit en ny form av idoldyrkan i väst. I stället har människan börjat betrakta både sina profeter och sig själva som Gudar, vilket utgör skrämmande perspektiv.

Filosofen Nietzsche lärde ut att den kristna Guden var ömkansvärd, absurd och ett brott mot själva livet. Även Sigmund Freud (1856-1939) betraktade Gud som en illusion som vuxna män och kvinnor borde lära sig att lägga åt sidan.

Författaren menar i alla tre religionerna har man från början betraktat skapelseberättelserna som en myt i den mest positiva bemärkelsen. Berättelserna har tillkommit för att hjälpa människorna att kunna odla sina religiösa anspråk. Därför behöver heller inte den vetenskapliga utvecklingen omkullkasta det religiösa tänkandet. När det inte längre finns några motsättningar mellan tro och vetenskap, kan religionen få ett större spelrum.

Under reformationen uppmanade oss katolska och protestantiska reformivrare att göra oss av med idoldyrkan av helgon och änglar, så att vi kunde koncentrera oss på förståelsen av Gud. Karen Amstrong varnar oss för för falska profeter som tolkar bibeln bokstavligen.

Mats Lönnerblad

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida